Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul V modificari din 17 Ianuarie 2007

Reguli de circulatie

  • Capitolul V
  • 17 Ianuarie 2007
Art. 39

Modifica cuprins

11. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:

"14^1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

<<ART. 39

Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.>>"

Art. 40

Modifica cuprins

12. La articolul I, punctul 16 va avea următorul cuprins:

"16. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

<<ART. 40

Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.>>"

Art. 79

Modifica cuprins

13. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:

"18. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

<<ART. 79

(1) Conducătorii vehiculelor implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obligaţi să le scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau de acostament, semnalizându-le corespunzător.

(2) Dacă cel puţin unul dintre vehiculele implicate în accident nu poate fi deplasat la unitatea de poliţie, conducătorii implicaţi sunt obligaţi să anunţe imediat şi să aştepte poliţia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.

(3) În situaţia în care vehiculele avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranţa circulaţiei, conducătorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliţie pe a cărei rază a avut loc evenimentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.

(4) Pentru conducătorii de vehicule care s-au deplasat la poliţie cu vehiculele avariate, poliţia este obligată să întocmească documentele de constatare a accidentului şi să elibereze autorizaţia de reparaţie.>>"

14. La articolul I, punctele 19 şi 20 se abrogă.

Art. 80^1

Modifica cuprins

15. La articolul I punctul 21, articolul 80^1 va avea următorul cuprins:

"ART. 80^1

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, conform prevederilor legale, şi să comunice imediat, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta."

Art. 81

Modifica alin. (1)

16. La articolul I punctul 22, alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"ART. 81

(1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor."

Modifica alin. (3)

17. La articolul I punctul 23, alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"(3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile de asigurare comunică acesteia date referitoare la constatările tehnice din dosarele înregistrate în evidenţele acestora privind stabilirea pierderilor materiale rezultate în urma accidentelor de circulaţie sau a altor evenimente rutiere."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf