Codul Rutier - Capitolul V modificari din 12 Noiembrie 2012

Reguli de circulatie

  • Capitolul V
  • 12 Noiembrie 2012
Art. 41

Modifica alin. (3)

11. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă."

Art. 50

Modifica sintagma "subcategorii de vehicule"

18. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "subcategorii de vehicule" se înlocuieşte cu sintagma "categorii de vehicule".

Art. 73

Modifica cuprins

12. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 73

Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament."

Art. 80

Modifica alin. (1)

13. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 80

(1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf