Codul Rutier - Capitolul IV modificari din 29 Iunie 2007

Semnalizarea rutiera

  • Capitolul IV
  • 29 Iunie 2007
Art. 32

Modifica alin. (2), lit. c)

12. La articolul 32 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf