Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul III modificari din 14 August 2013

Conducatorii de vehicule

  • Capitolul III
  • 14 August 2013
Art. 24

Modifica:

1. La articolul 24, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf