Codul Rutier - Capitolul II modificari din 12 Noiembrie 2012

Vehiculele

  • Capitolul II
  • 12 Noiembrie 2012
Art. 9

Modifica alin. (1)

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 9

(1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii."

Art. 15

Abroga alin. (2)

4. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf