Codul Rutier - Capitolul II actualizat in 28 Decembrie 2002

Vehiculele

 • «
 • 28 Decembrie 2002
 • »

Sectiunea 1 - Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 7

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei.

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei.

Art. 8

Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic internaţional pe teritoriul României dacă îndeplinesc cel puţin condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia internaţională asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.

Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic internaţional pe teritoriul României dacă îndeplinesc cel puţin condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia internaţională asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.

Art. 9

(1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise şi menţinute în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele se supun inspecţiei tehnice.

(2) Inspecţia tehnică se efectuează periodic în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Pentru autovehiculele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, inspecţia tehnică se efectuează în staţii proprii, autorizate potrivit legii.

(1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise şi menţinute în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele se supun inspecţiei tehnice.

(2) Inspecţia tehnică se efectuează periodic în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Pentru autovehiculele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, inspecţia tehnică se efectuează în staţii proprii, autorizate potrivit legii.

Art. 10

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat.

(2) Starea tehnică a autovehiculelor, remorcilor şi tramvaielor care circulă pe drumurile publice se verifică de către poliţie împreună cu instituţiile abilitate de legislaţia în vigoare.

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice a expirat.

(2) Starea tehnică a autovehiculelor, remorcilor şi tramvaielor care circulă pe drumurile publice se verifică de către poliţie împreună cu instituţiile abilitate de legislaţia în vigoare.

Sectiunea 2 - Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11

Proprietarii de vehicule sunt obligaţi să solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulaţie ori să ceară radierea lor din evidenţe.

Proprietarii de vehicule sunt obligaţi să solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulaţie ori să ceară radierea lor din evidenţe.

Art. 12

(1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu excepţia bicicletelor, ciclomotoarelor şi a celor trase sau împinse cu mâna, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe de înmatriculare sau de înregistrare, ale căror forme şi dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, denumit în continuare regulament.

(2) Tractoarele, precum şi vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele şi în condiţiile stabilite prin regulament. Conducătorii tractoarelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări sunt obligaţi să posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevăzute în regulament.

(1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu excepţia bicicletelor, ciclomotoarelor şi a celor trase sau împinse cu mâna, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe de înmatriculare sau de înregistrare, ale căror forme şi dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, denumit în continuare regulament.

(2) Tractoarele, precum şi vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele şi în condiţiile stabilite prin regulament. Conducătorii tractoarelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări sunt obligaţi să posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevăzute în regulament.

Art. 13

(1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competentă în a cărei rază proprietarii sau deţinătorii îşi au domiciliul ori reşedinţa, în condiţiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care aparţin Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne se înregistrează la aceste ministere şi pot, după caz, să fie înmatriculate şi la autoritatea competentă.

(2) Autovehiculele şi remorcile pot circula până la înmatriculare cu număr de ordine provizoriu, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

(3) Evidenţa vehiculelor supuse înmatriculării se ţine la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul.

(1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competentă în a cărei rază proprietarii sau deţinătorii îşi au domiciliul ori reşedinţa, în condiţiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care aparţin Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne se înregistrează la aceste ministere şi pot, după caz, să fie înmatriculate şi la autoritatea competentă.

(2) Autovehiculele şi remorcile pot circula până la înmatriculare cu număr de ordine provizoriu, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

(3) Evidenţa vehiculelor supuse înmatriculării se ţine la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul.

Art. 14

Tramvaiele, troleibuzele, precum şi vehiculele care, datorită destinaţiei lor, nu circulă în mod obişnuit pe drumurile publice se înregistrează de către consiliile locale în condiţiile stabilite în regulament.

Tramvaiele, troleibuzele, precum şi vehiculele care, datorită destinaţiei lor, nu circulă în mod obişnuit pe drumurile publice se înregistrează de către consiliile locale în condiţiile stabilite în regulament.

Art. 15

(1) Persoanele care domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România şi deţin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le înmatriculeze în circulaţie în România.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:

 • a) de la data intrării în ţară a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliază sau care au reşedinţa în România;
 • b) de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei, pentru persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România.

(3) Pentru cetăţenii străini ai statelor cu care România a încheiat înţelegeri bilaterale termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în condiţiile stabilite în aceste înţelegeri.

(1) Persoanele care domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România şi deţin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le înmatriculeze în circulaţie în România.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:

 • a) de la data intrării în ţară a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliază sau care au reşedinţa în România;
 • b) de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei, pentru persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România.

(3) Pentru cetăţenii străini ai statelor cu care România a încheiat înţelegeri bilaterale termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în condiţiile stabilite în aceste înţelegeri.

Art. 16

(1) La data înmatriculării sau înregistrării unui vehicul autoritatea competentă eliberează un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, precum şi plăcuţe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.

(2) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul care nu are montate plăcuţe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă.

(1) La data înmatriculării sau înregistrării unui vehicul autoritatea competentă eliberează un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, precum şi plăcuţe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.

(2) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul care nu are montate plăcuţe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă.

Art. 17

Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 18

(1) Radierea din evidenţa circulaţiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea şi înregistrarea, astfel:

 • a) la cererea proprietarului;
 • b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;
 • c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unităţi de poliţie judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • d) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor sau remorcilor;
 • e) în cazul schimbării caroseriei sau şasiului autovehiculelor.

(2) Radierea din evidenţa circulaţiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.

(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

(1) Radierea din evidenţa circulaţiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea şi înregistrarea, astfel:

 • a) la cererea proprietarului;
 • b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;
 • c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unităţi de poliţie judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • d) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor sau remorcilor;
 • e) în cazul schimbării caroseriei sau şasiului autovehiculelor.

(2) Radierea din evidenţa circulaţiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.

(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

Art. 19

(1) Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din evidenţă a vehiculelor se fac în condiţiile stabilite prin regulament.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării se stabilesc prin instrucţiuni comune ale Ministerului de Interne şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

(1) Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din evidenţă a vehiculelor se fac în condiţiile stabilite prin regulament.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării se stabilesc prin instrucţiuni comune ale Ministerului de Interne şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf