Codul Rutier - Capitolul X modificari din 20 Septembrie 2006

Dispozitii finale

  • Capitolul X
  • 20 Septembrie 2006
Art. 136

Modifica lit. b) si d)

36. La articolul 136, literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:

"b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) şi (3^5) şi ale art. 40 alin. (4);

..........................................................................

d) Ministerul Sănătăţii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) şi ale art. 125 lit. a);".

Abroga lit. e)

37. La articolul 136, litera e) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf