Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul X modificari din 17 Ianuarie 2007

Dispozitii finale

  • Capitolul X
  • 17 Ianuarie 2007
Art. 136

Modifica lit. b)

25. La articolul I punctul 36, litera b) a articolului 136 va avea următorul cuprins:

"b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) şi (3^5) şi ale art. 66 alin. (3);"

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf