Codul Rutier - Capitolul X modificari din 12 Noiembrie 2012

Dispozitii finale

  • Capitolul X
  • 12 Noiembrie 2012
Art. 133

Modifica alin. (1)

15. La articolul 133, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 133

(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în anexa nr. 2."

Art. 137

Modifica cuprins

16. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 137

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf