Codul Rutier - Capitolul X modificari din 12 Noiembrie 2012

Dispozitii finale

  • Capitolul X
  • 12 Noiembrie 2012
Art. 133^1

Introduce art. 133^1

8. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu următorul cuprins:

"ART. 133^1

Substanţele sau produsele stupefiante prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc şi se actualizează periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii."

Art. 136

Modifica lit. d)

9. La articolul 136, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"d) Ministerul Sănătăţii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7) şi ale art. 125 litera a);".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf