Codul Rutier - Capitolul I modificari din 20 Septembrie 2006

Dispozitii generale

  • Capitolul I
  • 20 Septembrie 2006
Art. 6

Introduce pct. 13^1

1. La articolul 6, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 13^1, cu următorul cuprins:

"13^1. constatare amiabilă de accident - procedură prin care doi conducători de vehicule încheie o înţelegere în formă scrisă prin care convin cu privire la circumstanţele producerii unui accident de circulaţie în care aceştia sunt implicaţi şi din care au rezultat numai pagube materiale, ce se înregistrează la societatea de asigurări care a emis poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a cărui titular este conducătorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, după caz, proprietarul ori deţinătorul acestuia;".

Modifica pct. 15

2. La articolul 6, punctul 15 va avea următorul cuprins:

"15. unităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens - unităţile sanitare cu personal calificat şi dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de autorităţile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf