Modificarile au fost aduse de

Codul Rutier - Capitolul I modificari din 17 Ianuarie 2007

Dispozitii generale

  • Capitolul I
  • 17 Ianuarie 2007
Art. 6

Abroga pct. 13^1

1. La articolul I, punctul 1 se abrogă.

Modifica pct. 15

2. La articolul I punctul 2, punctul 15 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"15. unităţi de asistenţă medicală autorizate - unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz;".

Introduce pct. 16^1 - 16^3, si 35^1; modifica pct. 34

3. La articolul I, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1, 2^2 şi 2^3, cu următorul cuprins:

"2^1. La articolul 6, după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 16^1 - 16^3, cu următorul cuprins:

<<16^1. înmatriculare/înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;

16^2. înmatriculare/înregistrare permanentă - operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/înregistrare pentru o perioadă nedeterminată;

16^3. înmatriculare temporară - operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată;>>.

2^2. La articolul 6, punctul 34 va avea următorul cuprins:

<<34. deţinător mandatat - persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;>>.

2^3. La articolul 6, după punctul 35 se introduce punctul 35^1 cu următorul cuprins:

<<35^1. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat;>>"

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf