Modificarile au fost aduse de

Codul Muncii - Titlul XII modificari din 12 Februarie 2013

Jurisdictia muncii

  • Titlul XII
  • 12 Februarie 2013
Art. 269

Modifica alin. (1)

ART. XX

Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 269

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii."

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf