Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 1 Iunie 2005

Accize

  • Titlul VII
  • 1 Iunie 2005
Art. 162
Sfera de aplicare

Modifica, la art. 162, cuprinsul lit. g):

g) uleiuri minerale şi electricitate.
Art. 175
Uleiuri minerale

Modifica, la art. 175, alin. (1), cuprinsul lit. e):

e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul şi propanul, pure din punct de vedere chimic;

Modifica, la art 175, alin. (2), cuprinsul lit. f):

f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00;
Art. 176
Nivelul accizelor

Modifica cuprinsul art. 176:

ART. 176

Nivelul accizelor

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,74

0,43

2.

Vinuri

2.1.      Vinuri liniştite

2.2.      Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1.      liniştite

3.2.      spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

465,35

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

9,10 + 30%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

22,13

8.

 

Tutun destinat fumatului, din care:

kg

29,51

 

8.1 Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

29,51

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

480,00

369,60

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

425,06

327,29

11.

Motorine

tona

1000 litri

307,59

259,91

12.

Păcură

1000kg

6,81

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

1000kg

100, 00

 

13.1. Utilizate drept carburant

 

128,26

 

13.2 Utilizate pentru incalzire

 

113,50

 

13.3 Utilizate in consum casnic3)

 

0,00

14.

Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00)

gigajoule

1,59

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4) din care:

 

 

 

15.1 Utilizat drept carburant

tona

1000 litri

469, 89

375,91

 

15.2 Utilizat pentru incalzire

tona

1000 litri

469,89

375,91

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

469,89

 

Electricitate (codul NC 2716)

  

17.

Electricitate utilizata in scop comercial

MWh0,14
 

Electricitate utilizata in scop necomercial

MWh0,30

*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2006, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la capitolul 10 "Impozitarea".

*1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 20 grade C/4 grade C.

*2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

Art. 177
Calculul accizei pentru tigarete

Modifica, la art. 177, cuprinsul alin. (1):

ART. 177

(1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 19,92 euro/1.000 ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă.

Introduce, la art. 177, dupa alin. (1), alin. (1^1):

(1^1) La propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minimă în funcţie de evoluţia accizei aferente ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, astfel încât nivelul accizei minime să reprezinte 90% din acciza aferentă ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută.
Art. 187
Documentul administrativ de insotire

Introduce, la art. 187, dupa alin. (2), alin. (3):

(3) Face excepţie de la prevederile alin. (1) deplasarea electricităţii în regim suspensiv de la plata accizelor.
Art. 200
Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Abroga, la art. 200, alin. (1), lit. h), i), j) si k).

Art. 201
Scutiri pentru uleiuri minerale

Modifica, la art. 201, alin. (1), cuprinsul lit. d):

d) uleiurile minerale utilizate pentru producţia de electricitate şi pentru producţia combinată de energie electrică şi energie termică;

Abroga, la art. 201, alin. (1), lit. j), k) si l).

Art. 207
Sfera de aplicare

Abroga, la art. 207, lit. i), j) si k).
Modifica, la art. 207, cuprinsul lit. m) si o):

m) aparate pentru condiţionat aer, cu codurile: NC 8415 10 10 şi 8415 10 90;

..........................................................................

o) iahturi şi bărci cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 şi 8903 99.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica, la art. 208, cuprinsul alin. (4) si (5):

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

45

2.

Articole din cristal 1)

55

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

25

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri, din care:

35

 

- ape de parfum

25

 

4.2. Ape de toaletă, din care:

15

 

- ape de colonie

10

5.

Cuptoare cu microunde

20

6.

Aparate pentru conditionat aer

20

7.

Arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport

100

8.

Iahturi şi bărci cu sau fara motor pentru agrement:

 

 

11.1 Iahturi

50

 

11.2 Barci *) cu sau fara motor pentru agrement

30

*) Nu intră sub incidenţa accizelor bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 7 m şi cu motor mai mic de 15 CP.

*1) Prin cristal se înţelege sticlă având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:
Tipul autoturismului Acciza pentru
autoturisme noi
(%)
Acciza pentru
autoturisme
rulate
(%)
1.

Autoturisme echipate cu
motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 1800 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 1801 şi 2000 cm3

4

10

d) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

8 21

e) Cu capacitate cilindrică de
peste 2500 cm3

11 32
2.

Autoturisme echipate cu
motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 2000 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

4

11

d) Cu capacitate cilindrică
între 2501 şi 3200 cm3

8

21

e) Cu capacitate cilindrică
peste 3200 cm3

11

32

 
Art. 209
Platitori de accize

Modifica, la art. 209, cuprinsul alin. (3):

(3) Plătitori de accize sunt şi persoanele fizice care introduc în ţară autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv rulate, precum şi iahturi şi bărci cu sau fără motor pentru agrement.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf