Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 1 Iunie 2005

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 1 Iunie 2005
Art. 140
Cota standard si cota redusa

Modifica, la art. 140, alin. (2), cuprinsul lit. a):

a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii, cinematografe;
Art. 141
Scutiri pentru operatiunile din interiorul tarii

Modifica, la art. 141, alin. (1), cuprinsul lit. k) si m):

k) prestările de servicii culturale, precum şi livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii, efectuate de instituţii publice sau de organizaţii culturale nonprofit;

..........................................................................

m) activităţile specifice posturilor publice naţionale de radio şi de televiziune, cu excepţia activităţilor de publicitate şi altor activităţi de natură comercială.

Abroga, la art. 141, alin. (1), lit. n).

Abroga, la art. 141, alin. (2), lit. f) si j).

Art. 142
Scutiri la import

Abroga, la art. 142, lit. g).

Art. 154
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata

Modifica cuprinsul art. 154:

ART. 154

Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată

În înţelesul taxei pe valoarea adăugată, o asociere sau altă organizaţie care nu are personalitate juridică se consideră a fi o persoană impozabilă separată, pentru acele activităţi economice desfăşurate de asociaţi sau parteneri în numele asociaţiei ori organizaţiei respective, cu excepţia asociaţiilor în participaţiune constituite exclusiv din persoane impozabile române.

Art. 160^1
Masuri de simplificare

Abroga, la art. 160^1, alin. (2), lit. e).

Art. 161
Dispozitii tranzitorii

Modifica, la art. 161, partea introductiva a alin. (7):

(7) Referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a) - r) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitată de timp, a acestor prevederi şi care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiţia să nu depăşească data de 31 decembrie 2006:

Introduce, la art. 161, alin. (7), dupa lit. q), lit. r):

r) Ordonanţa Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 3 februarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 69/1995.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf