Codul Fiscal - Titlul V modificari din 23 Decembrie 2003

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 23 Decembrie 2003
Art. 113
Contribuabili

Publicare initiala

Art. 114
Sfera de cuprindere a impozitului

Publicare initiala

Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Publicare initiala

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Publicare initiala

Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Publicare initiala

Art. 118
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

Publicare initiala

Art. 119
Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Publicare initiala

Art. 120
Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

Publicare initiala

Art. 121
Dispozitii tranzitorii

Publicare initiala

Art. 122
Contribuabili

Publicare initiala

Art. 123
Stabilirea impozitului

Publicare initiala

Art. 124
Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Publicare initiala

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf