Codul Fiscal - Titlul X modificari din 13 Octombrie 2009

Dispozitii finale

  • Titlul X
  • 13 Octombrie 2009
Art. 298
Abrogarea actelor normative

Introduce:

153. La articolul 298, după punctul 43^1, se introduc două noi puncte, punctele 43^2 şi 43^3, cu următorul cuprins:

43^2. Litera a) a articolului 26 şi litera g) a articolului 83 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

43^3. Articolul III din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf