Codul Fiscal - Art. 124^4

Definitia autoritatii competente

  • Art. 124^4
1 August 2006

Legea nr. 343 din 17 iulie 2006

  • Text modificat

Text Nou

În sensul prezentului capitol, se înţelege prin autoritate competentă:

  • a) pentru România - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
  • b) pentru ţările terţe - autoritatea competentă definită pentru scopul convenţiilor bilaterale sau multilaterale de evitare a dublei impuneri sau, în lipsa acestora, oricare altă autoritate competentă pentru emiterea certificatelor de rezidenţă fiscală.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf