Codul Civil - Cartea IV - Titlul III modificari din 15 Iulie 2011

Despre mostenire si liberalitati - Liberalitatile

  • Cartea IV - Titlul III
  • 15 Iulie 2011
Art. 984
Notiune si categorii

Republicare

Art. 985
Donatia

Republicare

Art. 986
Legatul

Republicare

Art. 987
Capacitatea de folosinta

Republicare

Art. 988
Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului

Republicare

Art. 989
Desemnarea beneficiarului liberalitatii

Republicare

Art. 990
Incapacitatile speciale

Republicare

Art. 991
Incapacitatile speciale in materia legatelor

Republicare

Art. 992
Simulatia

Republicare

Art. 993
Notiune

Republicare

Art. 994
Substitutia fideicomisara

Republicare

Art. 995
Efectele cu privire la bunuri

Republicare

Art. 996
Drepturile substituitului

Republicare

Art. 997
Garantiile si asigurarile

Republicare

Art. 998
Imputarea sarcinii asupra cotitatii disponibile

Republicare

Art. 999
Acceptarea donatiei dupa decesul dispunatorului

Republicare

Art. 1000
Ineficacitatea substitutiei

Republicare

Art. 1001
Notiune

Republicare

Art. 1002
Dreptul de dispozitie al instituitului

Republicare

Art. 1003
Interdictia de a dispune cu titlu gratuit

Republicare

Art. 1004
Independenta patrimoniala a instituitului

Republicare

Art. 1005
Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare

Republicare

Art. 1006
Domeniul de aplicare

Republicare

Art. 1007
Solutionarea cererii de revizuire

Republicare

Art. 1008
Inlaturarea efectelor revizuirii

Republicare

Art. 1009
Clauzele considerate nescrise

Republicare

Art. 1010
Confirmarea liberalitatilor

Republicare

Art. 1011
Forma donatiei

Republicare

Art. 1012
Inregistrarea donatiei autentice

Republicare

Art. 1013
Formarea contractului

Republicare

Art. 1014
Promisiunea de donatie

Republicare

Art. 1015
Principiul irevocabilitatii

Republicare

Art. 1016
Intoarcerea conventionala

Republicare

Art. 1017
Raspunderea donatorului

Republicare

Art. 1018
Garantia contra evictiunii

Republicare

Art. 1019
Garantia contra viciilor ascunse

Republicare

Art. 1020
Cauzele de revocare

Republicare

Art. 1021
Modul de operare

Republicare

Art. 1022
Revocarea promisiunii de donatie

Republicare

Art. 1023
Cazuri

Republicare

Art. 1024
Cererea de revocare

Republicare

Art. 1025
Efectele generale ale revocarii

Republicare

Art. 1026
Efectele speciale ale revocarii

Republicare

Art. 1027
Actiunile in caz de neexecutare a sarcinii

Republicare

Art. 1028
Intinderea obligatiei de executare

Republicare

Art. 1029
Efecte

Republicare

Art. 1030
Caducitatea donatiilor

Republicare

Art. 1031
Revocabilitatea donatiei intre soti

Republicare

Art. 1032
Nulitatea donatiei intre soti

Republicare

Art. 1033
Donatiile simulate

Republicare

Art. 1034
Notiune

Republicare

Art. 1035
Continutul testamentului

Republicare

Art. 1036
Testamentul reciproc

Republicare

Art. 1037
Proba testamentului

Republicare

Art. 1038
Consimtamantul testatorului

Republicare

Art. 1039
Interpretarea testamentului

Republicare

Art. 1040
Formele testamentului ordinar

Republicare

Art. 1041
Testamentul olograf

Republicare

Art. 1042
Deschiderea testamentului olograf

Republicare

Art. 1043
Testamentul autentic

Republicare

Art. 1044
Intocmirea testamentului autentic

Republicare

Art. 1045
Autentificarea in situatii particulare

Republicare

Art. 1046
Inregistrarea testamentului autentic

Republicare

Art. 1047
Testamentele privilegiate

Republicare

Art. 1048
Caducitatea testamentelor privilegiate

Republicare

Art. 1049
Testamentul sumelor si valorilor depozitate

Republicare

Art. 1050
Conversiunea formei testamentare

Republicare

Art. 1051
Revocarea voluntara expresa

Republicare

Art. 1052
Revocarea voluntara tacita

Republicare

Art. 1053
Retractarea revocarii

Republicare

Art. 1054
Clasificarea legatelor

Republicare

Art. 1055
Legatul universal

Republicare

Art. 1056
Legatul cu titlu universal

Republicare

Art. 1057
Legatul cu titlu particular

Republicare

Art. 1058
Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului

Republicare

Art. 1059
Drepturile legatarului cu titlu particular

Republicare

Art. 1060
Sarcina excesiva a legatului cu titlu particular

Republicare

Art. 1061
Accesoriile bunului care constituie obiectul unui legat cu titlu particular

Republicare

Art. 1062
Legatul rentei viagere sau al unei creante de intretinere

Republicare

Art. 1063
Legatul alternativ

Republicare

Art. 1064
Legatul bunului altuia

Republicare

Art. 1065
Legatul conjunctiv

Republicare

Art. 1066
Cheltuielile predarii legatului

Republicare

Art. 1067
Dreptul de preferinta al creditorilor mostenirii fata de legatari

Republicare

Art. 1068
Revocarea voluntara a legatului

Republicare

Art. 1069
Revocarea judecatoreasca

Republicare

Art. 1070
Termenul de prescriptie

Republicare

Art. 1071
Caducitatea legatului

Republicare

Art. 1072
Destinatia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace

Republicare

Art. 1073
Regimul legatului-sarcina

Republicare

Art. 1074
Notiune

Republicare

Art. 1075
Efectele

Republicare

Art. 1076
Nulitatea

Republicare

Art. 1077
Desemnarea si misiunea executorului

Republicare

Art. 1078
Capacitatea executorului

Republicare

Art. 1079
Dreptul de administrare

Republicare

Art. 1080
Puterile executorului

Republicare

Art. 1081
Transmiterea executiunii

Republicare

Art. 1082
Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului

Republicare

Art. 1083
Remuneratia executorului

Republicare

Art. 1084
Suportarea cheltuielilor

Republicare

Art. 1085
Incetarea executiunii

Republicare

Art. 1086
Notiunea de rezerva succesorala

Republicare

Art. 1087
Mostenitorii rezervatari

Republicare

Art. 1088
Intinderea rezervei succesorale

Republicare

Art. 1089
Notiunea de cotitate disponibila

Republicare

Art. 1090
Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor

Republicare

Art. 1091
Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile

Republicare

Art. 1092
Modul de operare

Republicare

Art. 1093
Persoanele care pot cere reductiunea

Republicare

Art. 1094
Caile de realizare a reductiunii

Republicare

Art. 1095
Termenul de prescriptie

Republicare

Art. 1096
Ordinea reductiunii

Republicare

Art. 1097
Efectele reductiunii

Republicare

Art. 1098
Reductiunea unor liberalitati speciale

Republicare

Art. 1099
Imputarea liberalitatilor

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf