Codul Civil - Cartea III - Titlul VII modificari din 15 Iulie 2011

Despre bunuri - Cartea funciara

  • Cartea III - Titlul VII
  • 15 Iulie 2011
Art. 876
Scopul si obiectul cartii funciare

Republicare

Art. 877
Drepturile tabulare

Republicare

Art. 878
Obiectul drepturilor tabulare

Republicare

Art. 879
Modificarea imobilului inscris in cartea funciara

Republicare

Art. 880
Inscrierile in caz de alipire sau dezlipire

Republicare

Art. 881
Felurile inscrierilor

Republicare

Art. 882
Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati

Republicare

Art. 883
Cercetarea cartii funciare

Republicare

Art. 884
Procedura de inscriere

Republicare

Art. 885
Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor

Republicare

Art. 886
Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor

Republicare

Art. 887
Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere

Republicare

Art. 888
Conditii de inscriere

Republicare

Art. 889
Renuntarea la dreptul de proprietate

Republicare

Art. 890
Data producerii efectelor inscrierilor

Republicare

Art. 891
Conflictul dintre tertii dobanditori de la un autor comun

Republicare

Art. 892
Situatia tertului dobanditor de rea-credinta

Republicare

Art. 893
Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea drepturilor tabulare

Republicare

Art. 894
Inscrierea drepturilor reale in cazul actelor juridice succesive

Republicare

Art. 895
Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului

Republicare

Art. 896
Actiunea in prestatie tabulara

Republicare

Art. 897
Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul dobanditor de rea-credinta

Republicare

Art. 898
Inscrierea provizorie

Republicare

Art. 899
Efectele inscrierii provizorii

Republicare

Art. 900
Prezumtia existentei sau inexistentei unui drept tabular

Republicare

Art. 901
Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular

Republicare

Art. 902
Actele sau faptele supuse notarii

Republicare

Art. 903
Actele sau faptele care pot fi notate in cartea funciara

Republicare

Art. 904
Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca

Republicare

Art. 905
Pierderea efectului notarii

Republicare

Art. 906
Notarea antecontractelor si a pactelor de optiune

Republicare

Art. 907
Notiune

Republicare

Art. 908
Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii

Republicare

Art. 909
Termenele de exercitare a actiunii in rectificare

Republicare

Art. 910
Efectele admiterii actiunii in rectificare

Republicare

Art. 911
Rectificarea notarii in cartea funciara

Republicare

Art. 912
Radierea drepturilor conditionale

Republicare

Art. 913
Indreptarea erorilor materiale

Republicare

Art. 914
Modificarea descrierii imobilului

Republicare

Art. 915
Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf