Codul Civil - Cartea III - Titlul III modificari din 15 Iulie 2011

Despre bunuri - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata

  • Cartea III - Titlul III
  • 15 Iulie 2011
Art. 693
Notiune

Republicare

Art. 694
Durata dreptului de superficie

Republicare

Art. 695
Intinderea si exercitarea dreptului de superficie

Republicare

Art. 696
Actiunea confesorie de superficie

Republicare

Art. 697
Evaluarea prestatiei superficiarului

Republicare

Art. 698
Cazurile de incetare a superficiei

Republicare

Art. 699
Efectele incetarii superficiei prin expirarea termenului

Republicare

Art. 700
Efectele incetarii superficiei prin consolidare

Republicare

Art. 701
Efectele incetarii superficiei prin pieirea constructiei

Republicare

Art. 702
Alte dispozitii aplicabile

Republicare

Art. 703
Notiune

Republicare

Art. 704
Constituirea uzufructului

Republicare

Art. 705
Actiunea confesorie de uzufruct

Republicare

Art. 706
Obiectul uzufructului

Republicare

Art. 707
Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructului

Republicare

Art. 708
Durata uzufructului

Republicare

Art. 709
Drepturile uzufructuarului

Republicare

Art. 710
Fructele naturale si industriale

Republicare

Art. 711
Fructele civile

Republicare

Art. 712
Cvasiuzufructul

Republicare

Art. 713
Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile

Republicare

Art. 714
Cesiunea uzufructului

Republicare

Art. 715
Contractele de locatiune

Republicare

Art. 716
Lucrarile si imbunatatirile

Republicare

Art. 717
Exploatarea padurilor tinere

Republicare

Art. 718
Exploatarea padurilor inalte

Republicare

Art. 719
Alte drepturi ale uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructului

Republicare

Art. 720
Dreptul asupra pomilor fructiferi

Republicare

Art. 721
Dreptul asupra carierelor de piatra si de nisip aflate in exploatare

Republicare

Art. 722
Situatia carierelor de piatra si de nisip nedeschise si a comorilor

Republicare

Art. 723
Inventarierea bunurilor

Republicare

Art. 724
Respectarea destinatiei bunurilor

Republicare

Art. 725
Raspunderea uzufructuarului pentru prejudicii

Republicare

Art. 726
Constituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor uzufructuarului

Republicare

Art. 727
Numirea administratorului

Republicare

Art. 728
Intarzierea in depunerea garantiei

Republicare

Art. 729
Modul de suportare a reparatiilor de catre uzufructuar si nudul proprietar

Republicare

Art. 730
Efectuarea reparatiilor mari

Republicare

Art. 731
Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit

Republicare

Art. 732
Uzufructul cu titlu particular

Republicare

Art. 733
Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor in caz de litigiu

Republicare

Art. 734
Instiintarea nudului proprietar

Republicare

Art. 735
Suportarea sarcinilor si a cheltuielilor proprietatii

Republicare

Art. 736
Obligatiile in caz de pieire a turmei

Republicare

Art. 737
Opozabilitatea uzufructului asupra creantelor

Republicare

Art. 738
Drepturile si obligatiile in cazul uzufructului asupra creantelor

Republicare

Art. 739
Uzufructul rentei viagere

Republicare

Art. 740
Dreptul de a spori capitalul

Republicare

Art. 741
Dreptul de vot

Republicare

Art. 742
Dreptul la dividende

Republicare

Art. 743
Obligatia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar

Republicare

Art. 744
Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului

Republicare

Art. 745
Uzufructul fondului de comert

Republicare

Art. 746
Cazurile de stingere a uzufructului

Republicare

Art. 747
Stingerea uzufructului in caz de abuz de folosinta

Republicare

Art. 748
Stingerea uzufructului in caz de pieire a bunului

Republicare

Art. 749
Dreptul de uz

Republicare

Art. 750
Dreptul de abitatie

Republicare

Art. 751
Constituirea uzului si a abitatiei

Republicare

Art. 752
Limitele dreptului de uz si abitatie

Republicare

Art. 753
Obligatia uzuarului si a titularului dreptului de abitatie

Republicare

Art. 754
Alte dispozitii aplicabile

Republicare

Art. 755
Notiune

Republicare

Art. 756
Constituirea servitutii

Republicare

Art. 757
Actiunea confesorie de servitute

Republicare

Art. 758
Constituirea servitutii in vederea utilitatii viitoare

Republicare

Art. 759
Obligatiile in sarcina proprietarului fondului aservit

Republicare

Art. 760
Servitutile aparente si neaparente

Republicare

Art. 761
Servitutile continue si necontinue

Republicare

Art. 762
Servitutile pozitive si negative

Republicare

Art. 763
Dobandirea servitutii prin uzucapiune

Republicare

Art. 764
Alte dispozitii aplicabile

Republicare

Art. 765
Regulile privind exercitarea si conservarea servitutii

Republicare

Art. 766
Exonerarea de raspundere

Republicare

Art. 767
Schimbarea locului de exercitare a servitutii

Republicare

Art. 768
Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservit

Republicare

Art. 769
Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor

Republicare

Art. 770
Cauzele de stingere a servitutilor

Republicare

Art. 771
Stingerea servitutii prin neuz

Republicare

Art. 772
Rascumpararea servitutii de trecere

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf