Codul Civil - Cartea III - Titlul II modificari din 15 Iulie 2011

Despre bunuri - Proprietatea privata

  • Cartea III - Titlul II
  • 15 Iulie 2011
Art. 555
Continutul dreptului de proprietate privata

Republicare

Art. 556
Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata

Republicare

Art. 557
Dobandirea dreptului de proprietate

Republicare

Art. 558
Riscul pieirii bunului

Republicare

Art. 559
Intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Republicare

Art. 560
Obligatia de granituire

Republicare

Art. 561
Dreptul de ingradire

Republicare

Art. 562
Stingerea dreptului de proprietate

Republicare

Art. 563
Actiunea in revendicare

Republicare

Art. 564
Actiunea negatorie

Republicare

Art. 565
Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara

Republicare

Art. 566
Efectele admiterii actiunii in revendicare

Republicare

Art. 567
Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune

Republicare

Art. 568
Formele accesiunii

Republicare

Art. 569
Aluviunile

Republicare

Art. 570
Terenul lasat de apele curgatoare

Republicare

Art. 571
Terenul lasat de apele statatoare

Republicare

Art. 572
Avulsiunea

Republicare

Art. 573
Albiile raurilor, insulele si prundisurile

Republicare

Art. 574
Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate

Republicare

Art. 575
Albiile parasite de apele curgatoare

Republicare

Art. 576
Accesiunea naturala asupra animalelor

Republicare

Art. 577
Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului

Republicare

Art. 578
Categoriile de lucrari

Republicare

Art. 579
Prezumtiile in favoarea proprietarului imobilului

Republicare

Art. 580
Regimul juridic

Republicare

Art. 581
Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu buna-credinta

Republicare

Art. 582
Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinta

Republicare

Art. 583
Lucrarile adaugate necesare

Republicare

Art. 584
Lucrarile adaugate utile

Republicare

Art. 485
Lucrarile adaugate voluptuare

Republicare

Art. 586
Buna-credinta a autorului lucrarii

Republicare

Art. 587
Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului

Republicare

Art. 588
Lucrarile provizorii

Republicare

Art. 589
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara

Republicare

Art. 590
Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor

Republicare

Art. 591
Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie

Republicare

Art. 592
Regulile privind obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului

Republicare

Art. 593
Pasivitatea proprietarului pe durata realizarii lucrarii

Republicare

Art. 594
Autorul lucrarii care foloseste materialele altuia

Republicare

Art. 595
Stabilirea indemnizatiei sau a despagubirii

Republicare

Art. 596
Cazurile speciale de accesiune

Republicare

Art. 597
Lucrarile efectuate de un detentor precar

Republicare

Art. 598
Accesiunea mobiliara

Republicare

Art. 599
Raportul dintre valoarea manoperei si valoarea materialelor

Republicare

Art. 600
Unirea a doua bunuri mobile

Republicare

Art. 601
Regulile aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor unite

Republicare

Art. 602
Interesul public si interesul privat

Republicare

Art. 603
Regulile privind protectia mediului si buna vecinatate

Republicare

Art. 604
Regulile privind curgerea fireasca a apelor

Republicare

Art. 605
Regulile privind curgerea provocata a apelor

Republicare

Art. 606
Cheltuielile referitoare la irigatii

Republicare

Art. 607
Obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa

Republicare

Art. 608
Intrebuintarea izvoarelor

Republicare

Art. 609
Despagubirile datorate proprietarului fondului pe care se afla izvorul

Republicare

Art. 610
Regulile speciale privind folosirea apelor

Republicare

Art. 611
Picatura stresinii

Republicare

Art. 612
Distanta minima in constructii

Republicare

Art. 613
Distanta minima pentru arbori

Republicare

Art. 614
Fereastra sau deschiderea in zidul comun

Republicare

Art. 615
Distanta minima pentru fereastra de vedere

Republicare

Art. 616
Fereastra de lumina

Republicare

Art. 617
Dreptul de trecere

Republicare

Art. 618
Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale

Republicare

Art. 619
Intinderea si modul de stabilire a dreptului de trecere

Republicare

Art. 620
Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirii incasate

Republicare

Art. 621
Dreptul de trecere pentru utilitati

Republicare

Art. 622
Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari

Republicare

Art. 623
Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie

Republicare

Art. 624
Starea de necesitate

Republicare

Art. 625
Reguli speciale

Republicare

Art. 626
Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice

Republicare

Art. 627
Clauza de inalienabilitate. Conditii. Domeniu de aplicare

Republicare

Art. 628
Conditii de opozabilitate

Republicare

Art. 629
Sanctiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate

Republicare

Art. 630
Depasirea inconvenientelor normale ale vecinatatii

Republicare

Art. 631
Notiune

Republicare

Art. 632
Formele proprietatii comune

Republicare

Art. 633
Prezumtia de coproprietate

Republicare

Art. 634
Intinderea cotelor-parti

Republicare

Art. 635
Repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari

Republicare

Art. 636
Exercitarea in comun a dreptului de folosinta

Republicare

Art. 637
Fructele bunului comun

Republicare

Art. 638
Dreptul la restituirea cheltuielilor

Republicare

Art. 639
Modul de folosire a bunului comun

Republicare

Art. 640
Actele de conservare

Republicare

Art. 641
Actele de administrare si de dispozitie

Republicare

Art. 642
Sanctiunile

Republicare

Art. 643
Actiunile in justitie

Republicare

Art. 644
Contractele de administrare a coproprietatii

Republicare

Art. 645
Regulile aplicabile in cazul cotitularilor altor drepturi reale

Republicare

Art. 646
Cazurile de coproprietate fortata

Republicare

Art. 647
Regimul juridic general

Republicare

Art. 648
Notiune

Republicare

Art. 649
Partile comune

Republicare

Art. 650
Atribuirea in folosinta exclusiva a partilor comune

Republicare

Art. 651
Actele juridice privind cotele-parti

Republicare

Art. 652
Stabilirea cotelor-parti

Republicare

Art. 653
Exercitarea dreptului de folosinta

Republicare

Art. 654
Cheltuielile legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune

Republicare

Art. 655
Obligatia de conservare a cladirii

Republicare

Art. 656
Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale

Republicare

Art. 657
Regulile aplicabile in cazul distrugerii cladirii

Republicare

Art. 658
Incetarea destinatiei folosintei comune

Republicare

Art. 659
Constituirea asociatiilor de proprietari

Republicare

Art. 660
Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune

Republicare

Art. 661
Semnele de necomunitate

Republicare

Art. 662
Obligatia de construire a despartiturilor comune

Republicare

Art. 663
Cheltuielile de intretinere si reparare a despartiturilor comune

Republicare

Art. 664
Constructiile si instalatiile aflate in legatura cu zidul comun

Republicare

Art. 665
Inaltarea zidului comun

Republicare

Art. 666
Dobandirea coproprietatii asupra despartiturilor

Republicare

Art. 667
Proprietatea comuna in devalmasie

Republicare

Art. 668
Regulile aplicabile proprietatii devalmase

Republicare

Art. 669
Imprescriptibilitatea actiunii de partaj

Republicare

Art. 670
Felurile partajului

Republicare

Art. 671
Imparteala partilor comune ale cladirilor

Republicare

Art. 672
Conventiile privitoare la suspendarea partajului

Republicare

Art. 673
Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca

Republicare

Art. 674
Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu

Republicare

Art. 675
Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii

Republicare

Art. 676
Regulile privitoare la modul de impartire

Republicare

Art. 677
Datoriile nascute in legatura cu bunul comun

Republicare

Art. 678
Executarea silita privitoare la bunul comun

Republicare

Art. 679
Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului

Republicare

Art. 680
Efectele juridice ale partajului

Republicare

Art. 681
Opozabilitatea unor acte juridice

Republicare

Art. 682
Stramutarea garantiilor

Republicare

Art. 683
Garantia pentru evictiune si vicii ascunse

Republicare

Art. 684
Desfiintarea partajului

Republicare

Art. 685
Instrainarea bunurilor atribuite

Republicare

Art. 686
Regulile aplicabile bunurilor aflate in coproprietate si in devalmasie

Republicare

Art. 687
Proprietatea periodica

Republicare

Art. 688
Temeiul proprietatii periodice

Republicare

Art. 689
Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar

Republicare

Art. 690
Drepturile si obligatiile coproprietarilor

Republicare

Art. 691
Obligatia de despagubire si excluderea

Republicare

Art. 692
Incetarea proprietatii periodice

Republicare

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf