Procedura de trecere de la aplicarea obligatorie la aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2014

09 Ianuarie 2014, Taxa Pe Valoare Adaugata
Procedura de trecere de la aplicarea obligatorie la aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  incepand cu data de 1 ianuarie 2014

Potrivit O.U.G nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicata in M.Of. nr. 809 din 19 decembrie 2013, în vederea trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  începând cu data de 1 ianuarie 2014, se va aplica urmatoarea procedură:

1. Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare:

a) pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului;

b) pot solicita oricând în cursul anului 2014, prin excepţie de la prevederile art. 134^2 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Organele fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.

Atentie: Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare!

c) au obligaţia să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situaţia în care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare.

Radierea este operată de organele fiscale competente la termenele şi potrivit procedurilor prevăzute la art. 156^3 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care persoanele impozabile nu depun în termenul prevăzut la prima teză notificarea, se aplică corespunzător prevederile art. 156^3 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului 2014 şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puţin până la finele anului 2014. Aceste persoane nu pot solicita  în cursul anului 2014 să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ,cu excepţia cazului în care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei.

IMPORTANT: Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât şi al celor care ies din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de această dată, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 134^2 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: Business24

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf