Taxa pe Valoare Adaugata - Pagina 4

7
Noi 2012

Inregistrarea in scopuri de TVA dupa anularea codului de TVA

Inregistrarea in scopuri de TVA dupa anularea codului de TVA

Printr-un documentar postat pe site-ul sau, DGFP Brasov detaliaza conditiile in care se anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de tva a persoanei impozabile conform prevederilor  art. 153 alin. (9) si (91) si art. 153^1 alin. (11) Cod fiscal.7
Noi 2012

Situatii in care se anuleaza inregistrarea in scopuri TVA a persoanei impozabile

Situatii in care se anuleaza inregistrarea in scopuri TVA a persoanei impozabile

Inregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se anulează dacă:

a) Este declarată inactivă fiscal potrivit art. 781 Cod procedură fiscală - art. 153 (9) a)

b) A intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului- art. 153 (9) b)

c) Asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă au înscrise în cazierul fiscal-art. 153 (9) c):

d) Nu a depus pe parcursul unui semestru niciun decont de TVA (lunar sau trimestrial), dar nu este declarată inactivă sau în inactiviate temporară-art. 153 (9) d)

e) În deconturile TVA depuse - art. 153 (9) e)

f) Persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA - art. 153 (9) f)

g) În situaţia prevăzută la art. 152 alin. (7), respectiv solicitarea anulării înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile care în cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal - art. 153 (9) g)

1
Noi 2012

Sistemul TVA la incasare

1. Intrarea în sistemul TVA la încasare

Persoanele care au obligaţia să aplice sistemul TVA la încasare:

1. Persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare de la 1 ianuarie 2013. [art. II OG nr. 15/2012]

Aceste persoane au obligaţia să depună la organul fiscal până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv o NOTIFICARE - formular 097 din care să rezulte că cifra de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. [...]

1
Noi 2012

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Prin O.A.N.A.F. nr. 1436 din 28 septembrie 2012, publicat in M.Of. 688 din 5 octombrie 2012, s-a aprobat Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
10
Mai 2012

Scoaterea din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire

IMPORTANT: Potrivit Codului fiscal art. 152 alin.(7),  persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului calendaristic precedent nu depășește plafonul de scutire de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, poate solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire!

CONDITII: la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporțional cu perioada scursă de la începutul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

TERMEN: între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă

- Solicitarea se depune la organele fiscale

10
Mai 2012

Inregistrarea in scopuri de TVA la data atingerii sau depasirii plafonului de scutire de 35.000 euro

OBLIGATIE: Potrivit Codului fiscal art. 152 alin.(6), persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.

TERMEN: 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului.

DATA atingerii sau depăşirii plafonului: prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit.

- regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA.

22
Mar 2012

CE: Cotele TVA aplicabile in Statele Membre UE (1 Ianuarie 2012)

Comisia Europeana prin Directoratul General Impozitare si Uniune Vamala a publicat un material sinteza privind Cotele de TVA aplicabile in Statele Membre ale Uniunii Europene, valabile la data de 01 ianuarie 2012. (VAT Rates Applied in the Member States of the European Union).

Cote Standard TVA 2012

Belgium BE - 21%

Bulgaria BG - 20%

Czech Republic CZ - 20%

Denmark DK - 25%

Germany DE - 19%

Estonia EE - 20%

Greece EL - 23%

Spain ES - 18%

7
Mar 2012

Rambursarea TVA achitata pentru achizitii de bunuri-servicii efectuate intr-un stat membru UE

Potrivit Codului Fiscal roman, art. 147^2,  o persoana juridica cu sediul social in Romania poate beneficia de rambursarea TVA achitata pentru achiziţii de bunuri/servicii efectuate într-un stat membru UE, în condițiile și conform procedurilor stabilite de legislația statului membru respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE și ale Directivei 2010/66/UE.   

Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru UE, persoana juridica romana trebuie să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România.

Pentru a obţine o rambursare a TVA în statul membru UE, persoana juridica romana adresează o cerere de rambursare pe cale electronică statului membru UE pe care o înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de acesta. [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf