Taxa pe Valoare Adaugata - Pagina 2

14
Noi 2013

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au fost declarate inactive, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au fost declarate inactive, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013
Organele fiscale anulează, din oficiu,  înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive, intocmind in acest scop următoarele documente:

- decizia de declarare în inactivitate,

- decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

14
Noi 2013

Inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, din oficiu, a persoanelor impozabile, de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013

Inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, din oficiu, a persoanelor impozabile, de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, conform  O.A.N.A.F. nr. 3331/2013

Organul fiscal înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, persoanele impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, respectiv dacă:

- persoanele impozabile declarate inactive fiscal au fost reactivate

- persoanele impozabile au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii.

Pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal sau care şi-au înscris [...]
13
Noi 2013

Modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, conform O.A.N.A.F nr. 3331 din 17 octombrie 2013

Modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, conform O.A.N.A.F nr. 3331 din 17 octombrie 2013
I. Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

a) de la data declarării ca inactivi, dacă s-au  aflat în una dintre următoarele situaţii:

- nu şi-au îndeplinit, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

- s-au sustras de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu au permis organului fiscal identificarea acestuia;

- organele fiscale au constatat că nu au funcţionat la domiciliul fiscal declarat. [...]

13
Noi 2013

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru neevidentierea, in deconturile de taxa depuse, a niciunei operatiuni realizate

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru neevidentierea, in deconturile de taxa depuse, a niciunei operatiuni realizate

1. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, se depune la organul fiscal competent formularul 099 "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare".

Cererea de înregistrare:

Se completează potrivit instrucţiunilor de completare

Se depune însoţită de documentaţia prevăzută :

- la registratura organului fiscal competent [...]

4
Noi 2013

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazier

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazier

Important: înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării.

1. Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, se depune la organul fiscal competent formularul 099 "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare".

Cererea de înregistrare [...]

25
Oct 2013

Procedura de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost reactivate fiscal si a persoanelor impozabile care au inscris in registrul comertului mentiuni privind incetarea situatiei de suspendare temporara a activitatii

Procedura de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost reactivate fiscal si a persoanelor impozabile care au inscris in registrul comertului mentiuni privind incetarea situatiei de suspendare temporara a activitatii

Organul fiscal competent înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, persoanele impozabile, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată:

- dacă persoanele impozabile inactive fiscal au fost reactivate

- dacă persoanele impozabile au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii.

19
Sep 2013

Reglementari privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie, in unitatile cu profil de panificatie, restaurante si unitati de catering

Reglementari privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie, in unitatile cu profil de panificatie, restaurante si unitati de catering

În Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013 a fost publicată Ordonanța Guvernului Nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal‐bugetare, prin care se extinde aplicarea cotei reduse de 9% si asupra bazei de impozitare pentru livrarea următoarelor bunuri:

1. toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071; [...]

12
Aug 2013

Procedura de raportare a TVA neexigibila prin raportarile contabile la 30.06.2013

Pentru completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2013 conform precizarilor cuprinse in OMFP 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, publicat in M.Of. nr. 455 din 24 iulie 2013, trebuie avut in vedere faptul ca inregistrarea sumei TVA neexigibile aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si achizitiilor de bunuri/servicii se efectueaza d.p.d.v. contabil prin conturi analitice distincte, corespunzator sumelor raportate la randul A si B din decontul de TVA cod 300. [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf