Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013

14 Noiembrie 2013, Taxa Pe Valoare Adaugata
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013
În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară, organ fiscal competent întocmeşte decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară.

Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care:

- un exemplar se comunică contribuabilului,

- al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Baza legala: O.A.N.A.F. nr. 3331 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr.658 din 25 octombrie 2013

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: EVZ.ro

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf