Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013

14 Noiembrie 2013, Taxa Pe Valoare Adaugata
Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013
Organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal :

a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

şi/sau

b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

Atentie: În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care:

  • un exemplar se comunică contribuabilului,
  • al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Baza legala: O.A.N.A.F. nr. 3331 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr.658 din 25 octombrie 2013

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: Antreprenor.eu

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf