Plata impozitului pe profit stabilit suplimentar

17 Octombrie 2014, Spete

O societate a fost supusa in luna martie 2007 unei inspectii fiscale generale, ocazie cu care s-a stabilit impozit pe profit suplimentar si dobanda calculata (toate stabilite la data de 31.03.2007). In perioada 01.04.2007-31.12.2007 societatea a inregistrat pierderi financiar-contabile mai mari decat impozitul pe profit stabilit suplimentar. Mai trebuie sa plateasca societatea impozit pe profit?

Asa cum se precizeaza in art. 111 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta de impozit constatata de organele de inspectie fiscala si stabilita de plata precum si obligatiile accesorii aferente acestora se platesc in functie de data comunicarii deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. 

In conformitate cu prevederile art.205 alin. (1) si (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Împotriva titlului de creanta, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu înlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.
(2) Este îndreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia."

Avand in vedere prevederile de mai sus precum si cele privitoare la modul de calcul, declarare si plata a impozitului pe profit stabilite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti obligatia platii impozitului stabilit suplimentar prin Decizia organului de inspectie fiscala.

Baza legala:

Ordonanta guvernului nr. 92/2003 articolul 111 al. 2, 205 al. 1 si al. 2, 120

Speta publicata la data 9.03.2011

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf