Spete - Pagina 5

24
Sep 2014

Un angajat cu dizabilitati care prezinta certificat de handicap grav, beneficiaza de scutire de impozit de venit?

ANAF, Spete

In Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la pct. 87^1 referitor la art. 55 al. 4 lit. k1) din Codul Fiscal, se arata ca nu sunt venituri impozabile veniturile din salarii realizate de persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca, incasate incepand cu data de 1 mai 2005.

23
Sep 2014

Indemnizatia lunara viagera acordata de Camera Notarilor Publici, dupa pensionare notarilor publici membri ai camerei, intra in categoria veniturilor din alte surse, conform art. 78, alin. 2?

ANAF, Spete

Indemnizatia lunara viagera acordata dupa pensionare notarilor publici, membri ai Camerei din fonduri proprii este supusa impozitarii, conform cap. IX - venituri din alte surse al Titlului III - impozitul pe venit, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

23
Sep 2014

Care este tratamentul fiscal aplicabil indemnizatiilor acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor si informaticienilor pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile cap. 9 “Venituri din alte surse” Titlul III - Impozitul pe venit, art. 78 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, “venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 41 lit. a) - h), altele decat veniturile neimpozabile in conformitate cu Titlul III – Impozit pe venit, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate in aplicarea prezentului articol.

23
Sep 2014

Care este regimul fiscal al premiilor acordate de catre primarii sportivilor pentru clasarea pe podiumul de premiere la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice?

ANAF, Spete

Potrivit prevederilor Codului fiscal, sunt venituri neimpozabile „premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive...“.

22
Sep 2014

Platitorii de venituri prevazuti la art.74 alin.(4) din Codul fiscal au obligatia de retinere la sursa a impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate in cazul persoanelor fizice autorizate?

ANAF, Spete

Conform prevederilor art.71 lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt impozabile veniturile banesti realizate din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala ori catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.

22
Sep 2014

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole?

ANAF, Spete

Veniturile respective se supun impunerii in conformitate cu prevederile Capitolului IV "Venituri din cedarea folosintei bunurilor" al Titlului III "Impozitul pe venit".

La determinarea impozitului din arenda se au in vedere prevederile Capitolului IV "Venituri din cedarea folosintei bunurilor" din Titlul III "Impozitul pe venit" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

22
Sep 2014

Se datoreaza impozit pe venit pentru hrana acordata de o societate comerciala angajatilor sai?

ANAF, Spete

Potrivit art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ si cazarea, hrana, îmbrăcămintea, personalul pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei.

19
Sep 2014

Care este tratamentul fiscal al veniturilor realizate din valorificarea deseurilor din patrimoniul personal, precum si pentru cele obtinute din valorificarea deseurilor de P.F.A. care au ca obiect de activitate colectarea si valorificarea de deseuri?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art. 42 lit. a^1 si lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in intelesul impozitului pe venit, nu sunt impozabile:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf