Spete - Pagina 4

26
Sep 2014

Codul de inregistrare fiscala - activitati multiple

ANAF, Spete

Se solicita precizari privind procedura de atribuire a codului de inregistrare fiscala aplicabila in cazul unui contribuabil autorizat initial pentru desfasurarea in mod independent a unei profesii libere, de expert contabil, pentru care organele fiscale i-au atribuit codul de inregistrare fiscala si care ulterior, a fost autorizat si pentru desfasurarea unei activitati comerciale, fiind inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si primind un cod unic de inregistrare fiscala, in contextul optiunii respectivului contribuabil pentru inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare.

26
Sep 2014

Care este regimul TVA aplicabil in cazul unei asocieri de firme?

ANAF, Spete

O firma, denumita in continuare "A", urmeaza sa incheie cu o entitate inregistrata in scopuri de TVA in Romania, denumita in continuare Asociatul, un contract privind efectuarea prin asociere a unor operatiuni in Romania. Scopul parteneriatului consta in exploatarea, evaluarea, dezvoltarea, extractia/productia si cedarea ulterioara a unor produse specifice, denumite in continuare "produse". In cele ce urmeaza, Firma A si Asociatul sunt denumite Parti.

26
Sep 2014

O persoana fizica autorizata pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit poate fi platitoare de TVA?

ANAF, Spete

In conformitate cu art. 127 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

25
Sep 2014

O societate care a fost incadrata in categoria microintreprinderilor platind astfel impozit pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu luna aprilie 2007 a depasit numarul de 9 angajati. Ce regim de impozitare va aplica societatea in 2008?

ANAF, Spete

Potrivit art. 109, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, "In cazul in care, in cursul unui an fiscal, una din conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu (Titlul IV "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"), chiar daca ulterior indeplineste conditiile prevazute la art. 103, din Codul fiscal."

25
Sep 2014

Daca o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit in cursul anului fiscal, se tine cont de suma achitata ca impozit pe venit?

ANAF, Spete

Da. Conform art. 107.1 pct. 10 din H.G. 44/2004 , impozitul pe profit datorat de contribuabil, incepand cu trimestrul in care s-a depasit plafonul de 100.000 euro, reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

25
Sep 2014

La ce curs de schimb valutar se calculeaza plafonul de 100.000 euro pentru a stabili daca o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit ?

ANAF, Spete

Conform normelor metodologice date in aplicarea  art. 107.1 din Codul Fiscal, cursul de schimb leu/euro pentru determinarea echivalentului in euro a veniturilor realizate de microintreprinderi este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia ii este aferent venitul respectiv.

24
Sep 2014

In calitate de contribuabili membrii unui sindicat pot opta pentru virarea sumei de 2% din impozitul pe veniturile din salarii in contul Sindicatului?

ANAF, Spete

Potrivit prevederilor art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

24
Sep 2014

Cine poate beneficia de cota de 2% din impozitul pe venit?

ANAF, Spete

Potrivit prevederilor art. 57 alin. 4 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de sumele reprezentand 2% din impozitul pe venit entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii cât şi unitatile de cult. De asemenea, sumele pot fi folosite si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf