Spete - Pagina 3

2
Oct 2014

Cum se stabileste baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor?

ANAF, Spete

Conform prevederilor art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

1
Oct 2014

In ce conditii sunt aplicabile beneficiile prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, referitoare la impunerea dividendelor dupa aderarea Romaniei la U.E.?

ANAF, Spete

Beneficiile prevăzute de art. 36 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile după data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv după data de 1 ianuarie 2007, în situaţia în care, în anul plăţii dividendelor, beneficiarul îndeplineşte cerinţa de deţinere minimă de capital de 15% din titlurile de participare ale plătitorului (respectiv 10% începând cu anul 2009), pe o perioadă de 2 ani, neîntrerupţi, impliniţi la data plăţii dividendelor.

1
Oct 2014

O societate care nu are angajati si este platitoare de impozit pe profit are obligatia de a depune Declaratia 100, lunar, cu sume 0, sau trimestrial, la termenul de plata a impozitului pe profit?

ANAF, Spete

Conform punctului 1.2 din Instrucţiunile de completare a formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", aprobate prin OMFP 281/2004, societatea dv. are obligaţia de a completa (cu zero, dacă nu există sumă datorată) şi să depuna, trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul următor, formularul 100, la organul fiscal unde este înregistrat.

1
Oct 2014

Cum completez declaratia 100, in cazul in care in trimestrul I am inregistrat profit si am declarat impozit la randurile 1,2 iar in trimestrul II (cumulat) inregistrez pierdere fiscala?

ANAF, Spete

La completarea Declaratiei 100, se vor avea in vedere prevederile Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008 care se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate incepand cu data de 01 ianuarie 2008 (cu termen de declarare 25 februarie 2008).

29
Sep 2014

Leasing financiar si leasing de bunuri

ANAF, Spete

O societate comerciala are ca obiect principal de activitate leasing-ul financiar, majoritatea contractelor fiind incheiate cu clienti persoane fizice, iar bunurile care fac obiectul acestor contracte sunt bunuri mobile de folosinta indelungata cum ar fi: frigidere, calculatoare, televizoare, cafetiere, etc. O parte din bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, nu se regasesc in Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, astfel incat nu se poate verifica daca perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului. In aceste conditii, sunt legale contractele de leasing care au ca obiect exclusiv bunuri care nu indeplinesc conditiile de active imobilizate?

29
Sep 2014

Care sunt elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda documentul de transport pentru a fi acceptat ca document justificativ pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitara?

ANAF, Spete

La art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se precizeaza ca este scutita de taxa pe valoarea adaugata livrarea intracomunitara de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptiile prevazute de lege.

28
Sep 2014

Deducere TVA - investitii fonduri europene

ANAF, Spete

O companie de apa dintr-un municipiu, in calitate de operator in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa, exploateaza, in baza unui contract de concesiune, bunuri din domeniul public (sisteme de alimentare cu apa si canalizare) apartinand Consiliului Local. Pentru realizarea unor obiective de investitii, compania utilizeaza atat surse proprii, cat si surse atrase (finantari externe nerambursabile, subventii de la bugetul de stat si/sau local, imprumuturi bancare). Investitiile se refera la bunuri de natura patrimoniului public si constau fie in realizarea unor obiective noi (bunuri de capital), fie in modernizarea celor existente, concesionate de companie de la consiliul local. La finalizarea investitiilor, acestea intra in proprietatea autoritatilor locale si, concomitent, se transmit, in concesiune, companiei de apa, in vederea desfasurarii de activitati economice.

28
Sep 2014

Livrarea intracomunitara prin reprezentantul fiscal

ANAF, Spete

O societate din Luxemburg se inregistreaza in scopuri de TVA printr-un reprezentant fiscal din Romania, o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA. Societatea din Luxemburg, prin reprezentantul sau fiscal, efectueaza achizitii de materii prime de la diversi furnizori din Romania, pe care le da spre prelucrare la societatea care îi este si reprezentant fiscal, iar produsele finite rezultate in urma prelucrarii sunt predate la reprezentantul fiscal. Produsele finite sunt facturate de compania din Luxemburg prin reprezentantul sau fiscal, catre o companie din Italia, dar acestea sunt expediate in final in state din afara Uniunii Europene, respectiv in China si Arabia Saudita. In acest context, care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA aferent operatiunilor desfasurate de catre societatea din Luxemburg, prin reprezentantul sau fiscal?

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf