Spete - Pagina 2

7
Oct 2014

Contribuabilii care infiinteaza sedii secundare au obligatia declararii acestora?

ANAF, Spete

Potrivit prevederilor art. 74 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare. Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligaţia de a declara în termen de 30 de zile înfiinţarea de filiale şi sedii secundare în străinătate.

6
Oct 2014

Inregistrare fiscala persoane fizice

ANAF, Spete

Persoana fizica ce realizeaza venituri din activitati independente pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa, are obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala la organul fiscal ori de cate ori se afla in situatia de beneficiar de venit din activitati independente pentru care platitorul de venit retine la sursa impozitul anticipat?

6
Oct 2014

Care este procedura de pastrare a evidentelor contabile si fiscale ale persoanelor fizice si juridice?

ANAF, Spete

Conform Codului de procedura fiscala evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati  autorizate, potrivit legii, sa pastreze servicii de arhivare.

6
Oct 2014

Un imobil inchiriat, folosit pentru cazarea personalului, trebuie inregistrat ca punct de lucru?

ANAF, Spete

Desi notiunea de punct de lucru nu este definita de nici un act normativ in vigoare, totusi, aceasta este similara din punct de vedere conceptual sediilor secundare fara personalitate juridica organizate de contribuabili, reglementate de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Din punctul nostru de vedere punctul de lucru (sediile secundare) reprezinta spatiul, distinct de sediul social, unde societatea urmeaza sa-si desfasoare activitatea economica, lucrativa.

3
Oct 2014

Care este tratamentul fiscal al produselor oferite gratuit clientilor - persoane fizice ca urmare a practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor?

ANAF, Spete

Veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură. În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi a preţului de piaţă pentru bunurile sau serviciile respective.

3
Oct 2014

Organizatorii de jocuri de noroc pot acorda premii promotionale jucatorilor?

ANAF, Spete

Conform prevederilor art. (8) lit.c) din HG 251/1999, organizatorii de jocuri de noroc pot organiza acţiuni cu caracter publicitar în vederea stimulării jucătorilor, acestea fiind permise fără autorizarea Comisiei de Autorizare a Jocurilor de Noroc, avându-se în vedere totodată respectarea prevederilor OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum aceasta a fost aprobată şi modificată prin Legea nr.650/2002.

2
Oct 2014

O microintreprindere care are un singur salariat care intra in concediu de maternitate, isi mai pastreaza statutul de microintreprindere in aceasta perioada?

ANAF, Spete

Nu, deoarece nu mai indeplineste conditia de la art. 103 lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele juridice care au un singur angajat care demisionează în cursul unei luni, condiţia prevăzută la art. 103 lit. b) din Codul fiscal se consideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este angajat un alt salariat.

2
Oct 2014

Daca o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit in cursul anului fiscal, se tine cont de suma achitata ca impozit pe venit?

ANAF, Spete

Da. Conform art. 1071 pct. 10 din H.G. 44/2004 , impozitul pe profit datorat de contribuabil, începând cu trimestrul în care s-a depăşit plafonul de 100.000 euro, reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf