Leasing financiar si leasing de bunuri

29 Septembrie 2014, Spete

O societate comerciala are ca obiect principal de activitate leasing-ul financiar, majoritatea contractelor fiind incheiate cu clienti persoane fizice, iar bunurile care fac obiectul acestor contracte sunt bunuri mobile de folosinta indelungata cum ar fi: frigidere, calculatoare, televizoare, cafetiere, etc. O parte din bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, nu se regasesc in Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, astfel incat nu se poate verifica daca perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului. In aceste conditii, sunt legale contractele de leasing care au ca obiect exclusiv bunuri care nu indeplinesc conditiile de active imobilizate?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 7 din Codul fiscal, contractul de leasing financiar este orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;

c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente;

d) perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.

La art. 1 alin. (2) din Ordonanta nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede ca operaţiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinaţie, precum şi bunuri mobile, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor şi a bunurilor necorporale.

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, leasing-ul reprezinta o prestare de servicii in sensul art. 129 alin. (3) din Codul fiscal.

La pct. 7 alin. (2) din norme se prevede ca [...] la sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni. Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului. Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.

Prevederile din normele de aplicare a Codului fiscal la care am facut referire mai sus nu fac decat sa reglementeze si din punct de vedere fiscal prevederi stipulate de legea leasing-ului, respectiv la art. (1) alin. (1) din Ordonanta nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de cele de mai sus, intrucat legea leasing-ului nu prevede expres faptul ca bunurile care nu indeplinesc conditiile de active imobilizate nu pot face obiectul unui contract de leasing, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata consideram ca daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator nu se exercita înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/ utilizatorului, se consideră că are loc o operatiune de leasing, pentru care, din punct de vedere al exigibilitatii taxei sunt incidente dispozitiile art. 134^1 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, respectiv data specificată în contract pentru efectuarea plăţii.

In situatia in care opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului.

Precizam de asemenea ca numai organele de control, avand acces la toate datele si informatiile relevante pot stabili realitatea operatiunilor desfasurate de catre societatea in cauza si a starii de fapt fiscale.

Baza legala:

Legea nr. 571/2003 articolul 129

Ordonanta guvernului nr. 51/1997 articolul 1

Speta publicata la data 12.11.2008

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf