Inregistrarea in evidenta fiscala a obligatilor stabilite suplimentar de inspectia fiscala

17 Octombrie 2014, Spete

Care este modul de inregistrare in evidenta fiscala a constatarilor cuprinse intr-un act de control, respectiv daca obligatiile suplimentare constatate de organul de control sunt inregistrate la data intocmirii actului sau prin corectarea inregistrarilor efectuate pe baza declaratiilor contribuabilului?

Conform art. 109 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal.
(2) La finalizarea inspectiei fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente în plus sau în minus, dup caz, fata de creanta fiscala existenta la momentul începerii inspectiei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.
(3) Deciziile prevazute la alin. (2) se comunica în termen de 7 zile de la data finalizarii raportului de inspectie fiscala."

Conform Anexei 1 pct. 3 si 4 din Ordinul nr. 972/2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala":

3. Data comunicării
Data comunicării "Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" reprezintă:
- data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa guvernului nr. 92/2003, republicată;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (3) din Ordonanţa guvernului nr. 92/2003, republicată.
4. Termenul de plată
Diferenţa de impozit, taxă sau contribuţie constatată de organele de inspecţie fiscală şi stabilită de plată precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii de impunere, astfel:
- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 01 - 15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună.

Avand in vedere cadrul legal mai sus prezentat, inregistrarea in evidenta fiscala a obligatiilor suplimentare constatate de organele de control se face pe baza deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inpectia fiscala cu data confirmarii de primire de catre contribuabil a acesteia.

Baza legala:

Ordonanta guvernului nr. 92/2003 articolul 109

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 972/2006 articolul -pct. 3 si 4

Speta publicata la data 9.03.2011

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf