Exista o procedura privind virarea sumei pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit? Se controleaza modul de utilizare a sumelor provenind din sponsorizarea cu 2%?

17 Octombrie 2014, Spete

Prin Normele interne de lucru privind emiterea deciziilor de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice, s-a stabilit procedura de virare a sumelor reprezentând până la 2% din venitul anual pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit, potrivit art. 54 alin. (4) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, în conformitate cu art.94 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, inspecţia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege.

Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor de obligaţii de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora.

Faţă de cele de mai sus, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are competenţe de control privind modul de utilizare a fondurilor entităţilor nonprofit.

Baza legala:

Ordonanta guvernului nr. 92/2003 articolul 94

Speta publicata la data 26.11.2008

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf