Cum se inregistreaza in Romania sediul permanent al unei firme straine?

07 Octombrie 2014, Spete

Potrivit punctului 68.1. din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004, inregistrarea fiscală a sediilor permanente se face conform prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 68 şi urmatoarele din Codul de procedura fiscală. (Art. 68 a devenit în forma republicata art. 72).

Astfel, inainte de a desfăşura activitatea printr-un sediu permanent în România, reprezentantul legal al persoanei juridice straine are obligaţia inregistrarii sediului permanent la organul fiscal competent, personal sau printr-un imputernicit, prin completarea şi depunerea formularului „Declaraţie de inregistrare fiscală/Declaraţie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entitati fără personalitate juridica” (010), prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, insotit de actele doveditoare ale informaţiilor inscrise în declaraţie.

În termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei, organul fiscal competent elibereaza certificatul de inregistrare fiscală, având inscris codul de inregistrare fiscală atribuit sediului permanent. 

Baza legala:

Ordonanta guvernului nr. 92/2003 articolul 72

Speta publicata la data 15.12.2008

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf