Contribuabilii care infiinteaza sedii secundare au obligatia declararii acestora?

07 Octombrie 2014, Spete

Potrivit prevederilor art. 74 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare. Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligaţia de a declara în termen de 30 de zile înfiinţarea de filiale şi sedii secundare în străinătate.

Normele de aplicare ale acestui articol prevăd la pct. 71 următoarele: prin sediu secundar se înţelege o sucursală, agenţie, reprezentanţă sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal. Declararea sediilor secundare se face prin completarea datelor corespunzătoare din declaraţia privind sediile secundare. Declaraţia se depune la organul fiscal competent, care va înregistra informaţiile respective în registrul contribuabililor, fără a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate. Contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţii de plată la sedii secundare vor înregistra sediile secundare la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea, prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală. Declaraţia va fi însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparţine sediul secundar şi de pe dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului.

În ce priveşte formularul Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060), cod M.F.P. 14.13.01.99/c , acesta a fost aprobat prin OMFP Nr. 262 din 19 februarie 2007.

Baza legala:

Ordonanta guvernului nr. 92/2003 articolul 74

Speta publicata la data 15.12.2008

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf