Care sunt obligatiile declarative pentru o societate comerciala care si-a suspendat temporar activitatea?

10 Octombrie 2014, Spete

Declaratiile fiscale se depun de catre persoanele obligate conform Codului fiscal si la termenele prevazute de acesta, si conform obligatiilor declarative inscrise in vectorul fiscal al fiecarui contribuabil.

In caz de inactivitate temporara sau in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatea administrarii obligatiilor fiscale.

In caz de inactivitate temporara, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, precum si in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.

Regimul de declarare derogatoriu se solicita de platitorii de impozite si taxe la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acestora, prin depunerea unei cereri, conform prevederilor legale.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

d) să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;

g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;

h) în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din legea menţionată.

Astfel, in cazul in care societatea comerciala nu  are aprobat regimul de declarare derogatoriu, pana la obtinerea acestui regim derogatoriu are obligatia depunerii declaratiilor fiscale conform vectorului fiscal.

În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

Baza legala:

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1221/2009 articolul Anexa 1

Ordonanta guvernului nr. 92/2003 articolul 81 alin. (4)

Speta publicata la data 10.05.2010

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf