Sinteza legislativa 27 februarie - 6 martie 2015

10 Martie 2015, Sinteza Legislativa

1. Ordinul nr. 218 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 149 din 27 februarie 2015

Prin prezentul ordin se aprobă procedura de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii. Această procedură se aplică în cazul în care organele de control abilitate dispun măsura suspendării activităţii operatorului economic.

Sigilarea unităţii operatorului economic se va face în numai în baza unui proces – verbal şi vizează toate căile de acces destinate intrării clienţilor în incinta unităţii operatorului economic. Concomitent cu sigilarea unităţii organele de control vor afişa la loc vizibil un anunţ referitor la suspendarea activităţii operatorului economic cu următorul conţinut: Activitate suspendată de .......... pentru neemiterea bonurilor fiscale.

Desigilarea unităţii operatorului economic se face numai în baza unui proces – verbal de desigilare şi poate avea loc în următoarele situaţii:

a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea unităţii;
b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
c) transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă;
d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spaţiului în care se află unitatea;
e) lucrări de reparaţii urgente în incinta unităţii.

Contravenientul are obligaţia să solicite în scris, în cazurile prevăzute la literele b) – e) desigilarea, ataşând în acest sens înscrisurile doveditoare. Desigilarea se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării, cu excepţia situaţiei de la lit. c) când desigilarea se face în maximum 2 zile de la primirea solicitării şi numai pentru o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura sigilării.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf