Sinteza Legislativa - Pagina 20

10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 19 august - 3 septembrie 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial au fost publicate urmatoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • 1. Ordinul nr. 599 din 2010 al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea modelului declaraţiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj
 • 2. Ordinul nr. 2160 din 2010 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluţionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor – verbale de control financiar încheiate în baza legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare
 • 3. Circulara nr. 30 a B.N.R. privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R. valabil în luna septembrie 2010
 • 4. Ordinul nr. 187 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 6 - 13 august 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial au fost publicate urmatoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • 1. Ordinul nr. 598 al ministrului muncii, familiei  şi protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405 din 2004
 • 2. Ordinul nr. 166 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente
 • 3. Ordinul nr. 173 al ministrului administraţiei şi internelor pentru împuternicirea instituţiilor prefectului în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor, conform art. 78 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • 4. Ordinul nr. 2289 al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită
10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 26 iulie - 6 august 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial au fost publicate urmatoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • 1.  Ordin pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoare adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007
 • 2. Hotărârea de Guvern nr. 768 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 44 din 2004
 • 3. Ordinul nr. 2238 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
 • 4. Ordinul nr. 10 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru modificarea normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009
 • 5. Circulara nr. 25 a B.N.R. privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R. valabil în luna august 2010
 • 6. Ordinul 2245 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoare adăugată”
 • 7. Hotărârea de Guvern nr. 791 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale
 • 8. Ordinul nr. 1866 al ministrului dezvotării regionale şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţei şi brevetului de turism
 • 9. Ordine ale Consiliului Concurenţei:
  • - nr. 385 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice;
  • - nr. 386 pentru punerea în aplicare a instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri;
  • - nr. 387 pentru punerea în aplicare a instrucţiunilor privind restricţionările direct legate şi necesare punerii în aplicare a concetrărilor economice;
  • - nr. 388 pentru punerere în aplicare a instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante.
 • 10. Ordinul nr. 2258 privind modificarea ordinului preşedintelui AN.A.F. nr. 819/2008 pentru aprobarea procedurii privind declararea contribuabililor inactivi
10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 19 - 23 iulie 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial au fost publicate urmatoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • 1. Ordinul nr. 288 / 2010 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului privind informarea consumatorilor de către prestatorii de servicii de transport în regim de închiriere de autovehicule
 • 2. Legea nr. 161 / 2010 pentru modificarea art. 84 din legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • 3. Legea nr. 167/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. 2 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • 4. Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • 5. Legea nr. 172/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţilor silvice
10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 12 - 16 iulie 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial au fost publicate urmatoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • 1. Ordinul nr. 2157 al preşedintelui A.N.A.F. privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoare adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă conform art. 1472 alin. 2 din Codul Fiscal” şi a formularului (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. 2 din Codul Fiscal şi ale pct. 491 din normele metodologice”
 • 2. Legea nr. 155 privind poliţia locală
 • 3. Legea nr. 135 privind Codul de Procedură Penală
 • 4. Legea nr. 134 privind Codul de Procedură Civilă
10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 5 - 9 iulie 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial au fost publicate urmatoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 privind modificarea şi completarea Legii nr. 21 / 1996 privind concurenţa
 • 2. Ordinul nr. 1878 din 22 iunie 2010 al ministrului finanţelor publice privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic
10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 30 iunie - 2 iulie 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial au fost publicate urmatoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • 1. Legea nr. 118 din 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • 2. Circulara nr. 22 a Băncii Naţionale a României privind nivelul ratei dobânzii de referinţă valabilă pentru luna iulie 2010
 • 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1907 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete
 • 4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 • 5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59 / 2001 pentru modificarea legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal
10
Dec 2012

Sinteza Legislativa 28 Iunie 2010

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Va informam ca in Monitorul Oficial a fost publicat urmatorul act normativ, care pot fi de interes pentru dumneavoastra si activitatea pe care o desfasurati:
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58 din 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, privind modificarea şi completarea Codului Fiscal
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf