Sinteza Legislativa - Pagina 2

30
Ian 2015

Sinteza legislativa 23 - 30 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 60 al ministrului finanţelor publice pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare (...)

2. Ordinul nr. 65 al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3. Ordonanţa nr. 4 a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

4. Ordinul nr. 163 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire

5. Ordonanţa nr. 5 a Guvernului privind modificarea unor termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

6. Ordonanţa nr. 10 a Guvernului pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

26
Ian 2015

Sinteza legislativa 16 - 23 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Hotărârea nr. 20 a Guvernului României pentru modificarea alin. 6 al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoare adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;

2. Legea nr. 12 pentru modificarea şi completarea Codului muncii;

3. Hotărârea nr. 23 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii nr. 142 din 1998 privind acordarea tichetelor de masă.

16
Ian 2015

Sinteza legislativa 9 - 16 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 19 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 3331/2013 pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

2. Legea nr. 11 privind aprobarea O.U.G. nr. 102 din 2013 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar–fiscale

3. Hotărârea nr. 11 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

15
Ian 2015

Sinteza legislativa 1 - 9 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Legea nr. 187 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 91 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

3. Ordinul nr. 4024 din 2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

4. Circulara nr. 1 privind nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

5. Ordinul nr. 17 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de T.V.A.

8
Ian 2015

Sinteza legislativa 12 - 19 decembrie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 4019 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a şi b din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de T.V.A. şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de T.V.A.

2. Ordinul nr. 4018 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutul unor formulare prevăzute în titlul III din Codul fiscal

3. Ordonanţa de urgenţă nr. 80 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

22
Dec 2014

Sinteza legislativa 12 - 19 decembrie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 561 al Consiliului Concurenţei pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială

2. Legea nr. 171 pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare naţională

15
Dec 2014

Sinteza legislativa 05 - 12 decembrie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Hotărârea de Guvern nr. 1091 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

8
Dec 2014

Sinteza legislativa 1 - 5 decembrie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 3633 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi Instrucţiunilor de completare a casetelor 2,8,14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf