Stiri - Pagina 72

21
Feb 2012

Documentar ANAF privind intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2011

Fincont.NET, Documentare Fiscale

ANAF a publicat un documentar cuprinzand principalele aspecte legate de întocmirea Situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale încheiate la 31 decembrie 2011 şi depunerea acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Din acesta se desprind urmatoarele aspecte:

1. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, respectiv:

- societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;

- instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;

- subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

21
Feb 2012

Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile-pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" pentru anul 2011, formular 205,  se completează şi se depune la fisc până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv.

Aceasta declaratie se depune pentru impozitele reţinute la sursă aferente următoarelor categorii de venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din  vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;

- venituri obţinute în baza unui contract de agent;

- venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

- venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

20
Feb 2012

Comunicat ANAF privind depunerea declaratiei privind impozitul pe profit aferent anului 2011

Fincont.NET, Comunicat Anaf

ANAF a publicat un comunicat privind depunerea declaratiei privind impozitul pe profit aferent anului 2011.

Astfel, potrivit documentului oficial emis de ANAF, li se reaminteste contribuabililor ca impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II "Impozit pe profit" din Codul fiscal aplicabile pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia datei depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit pentru anul 2011 care va fi cel tarziu data de 25 martie 2012 pentru toti contribuabilii, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal (organizatii non profit, contribuabilii care obtin venituri majoritar din agricultura) care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

Baza legala:
 Art. II alin. (6) din OG nr. 30/2011 coroborat cu art. II din OG nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in MO nr. 41/30.01.2012.

17
Feb 2012

Comunicat ANAF important referitor la Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit in anul 2011, formular 205

Fincont.NET, Comunicat Anaf

ANAF informeaza contribuabilii care în anul 2011 au avut obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă că până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv, trebuie să depună la Fisc Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit  în anul 2011, formular 205.

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I.

17
Feb 2012

Clarificari privind metodologia de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva TVA, emise de Ministerul Finantelor Publice

Clarificari privind metodologia de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva TVA, emise de Ministerul Finantelor Publice

Urmare numeroaselor solicitari primite la Directia de legislatie in domeniul TVA, in vederea clarificarii modalitatii de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva taxei pe valoarea adaugata, care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de scutire de 35.000 euro privind regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, precum si a clarificarii procedurii de calcul a cifrei de afaceri care serveste drept referinta privind stabilirea perioadei fiscale in ceea ce priveste transmiterea decontului de TVA, reglementata la art. 156^1 din Codul fiscal, facem urmatoarele precizari:

I. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35.000 euro privind regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, precizam faptul ca, in sensul dispozitiilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala, fara TVA, a tuturor operatiunilor, livrari de bunuri si prestari de servicii, efectuate in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile, inclusiv operatiunile care ar fi scutite, daca s-ar aplica regimul normal de taxare.

14
Feb 2012

Particularitati privind contributiile sociale aferente veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit codului civil, realizate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012

Fincont.NET, Codul Fiscal

In perioada 01.01.2012 – 30.06. 2012 nu sunt aplicabile modificarile privind contributiile cu cele sociale introduse de OUG 125/2011 in cuprinsul Titlului IX^2 din Codul fiscal in ceea ce priveste veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, realizate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012.

Aceste dispozitii sunt aplicabile doara incepand cu data de 1 iulie 2012, concomitent cu abrogarea OUG 58/2010.

Conform art. VII alin. (1) lit. d) din OUG 125/2011, incepand cu data de 01.07.2012 va intra in vigoare Titlul IX^2 din Codul fiscal  Capitolul II - Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, care cuprinde reglementarile privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele ce realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, cum sunt si veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, realizate ulterior datei de 1 iulie 2012.

10
Feb 2012

Calculul contributiilor sociale si al fondurilor speciale pentru o indemnizatie de administrator, incepand cu data de 01.01.2012

Fincont.NET, Informatii Fiscale

In Romania, contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt - potrivit art. 296^ 3 lit. a) si b) din Codul fiscal modificat prin OUG 125/2011, atat persoanele fizice rezidente, cat si persoanele fizice nerezidente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente.

Art. 296^3 Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:

a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri din desfășurarea unei activități dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte;

b) persoanele fizice nerezidente, care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte

10
Feb 2012

Comunicat ANAF privind declararea impozitului retinut de la nerezidenti

Fincont.NET, Comunicat Anaf

ANAF informează contribuabilii interesaţi că potrivit art. 119 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, pe beneficiari de venit nerezidenţi, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, au obligaţia să depună până la data de 29 februarie a anului fiscal curent pentru anul expirat, „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” pentru calcularea şi reţinerea impozitului pe fiecare beneficiar la organul fiscal competent.
Modelul şi conţinutul declaraţiei este cel prevăzut la pct. 151 din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 44/2004.
Declaraţia va cuprinde:

  • datele de identificare ale plătitorului de venit
  • datele de identificare ale beneficiarului de venit (denumirea statului de rezidenţă, nume, prenume, date de identificare).
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf