Stiri - Pagina 5

3
Feb 2015

Propuneri privind modalitatea de completare a Ordinului de compensare

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, compensarea obligațiilor de plată reciproce dintre persoane juridice pentru sume reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei inclusiv, se poate efectua în afara cadrului instituțional reprezentat de Institutul de Management și Informatică, dar pe baza ordinelor de compensare.

2
Feb 2015

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Sinteza a principalelor aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014, potrivit OMFP 65/22.01.2015 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015.

2
Feb 2015

Completarea si modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015

Fincont.NET, Codul Fiscal

Va informam ca, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a modificat şi completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel:

1. Intrucât, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014, articolul 153 alineatul (9) din Codul fiscal, se  completează cu prevederi ce intra in vigoare începând cu data de 1 februarie 2015, referitoare la persoana impozabilă înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, supusă înmatriculării la registrul comerţului si cu sediul activităţii economice în România, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, prin OG 4/2015 se completează corespunzator si prevederile articolului 11 alineatele (1^3) - (1^4), referitoare la tratamentul operaţiunilor taxabile desfăşurate de  persoanele impozabile stabilite în România, în perioada  în care li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) [...]

30
Ian 2015

Sinteza legislativa 23 - 30 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 60 al ministrului finanţelor publice pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare (...)

2. Ordinul nr. 65 al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3. Ordonanţa nr. 4 a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

4. Ordinul nr. 163 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire

5. Ordonanţa nr. 5 a Guvernului privind modificarea unor termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

6. Ordonanţa nr. 10 a Guvernului pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

26
Ian 2015

Modificarea normelor metodologice de aplicare a cotei reduse de tva de 9% asupra serviciilor de cazare oferite

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin H.G. nr. 20 din 14 ianuarie 2015 publicata in M.Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015, s-au modificat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la cota redusă de taxă pe valoarea adaugata de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, pentru 'cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;'

26
Ian 2015

Sinteza legislativa 16 - 23 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Hotărârea nr. 20 a Guvernului României pentru modificarea alin. 6 al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoare adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;

2. Legea nr. 12 pentru modificarea şi completarea Codului muncii;

3. Hotărârea nr. 23 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii nr. 142 din 1998 privind acordarea tichetelor de masă.

19
Ian 2015

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din dobanzi de la un rezident

Fincont.NET, Informatii Fiscale

În înţelesul Codului fiscal, constituie dobândă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată.

De asemenea, reprezintă  dobândă venitul din creanţe de orice fel, însoţite sau nu de garanţii ipotecare ori de o clauză de participare la profiturile debitorului şi, în special, venitul din efecte publice, titluri de creanţă sau obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanţă sau obligaţiuni.

19
Ian 2015

Aspecte legate de aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau pe profit

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, orice persoana juridica romana aplica, in mod obligatoriu, sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie 2014:

a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);

a^1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;

c) a realizat venituri care nu au depasi echivalentul in lei a 65.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale;

e) nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf