Stiri - Pagina 4

23
Mar 2015

Sinteza legislativa 6 - 20 martie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordinul nr. 632 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 311 – Declaraţie privind taxa pe valoare adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. 9, lit. a)-e) sau lit. h) din Codul fiscal.

10
Mar 2015

Sinteza legislativa 27 februarie - 6 martie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 218 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

2
Mar 2015

Norme generale privind contabilitatea in partida simpla si documentele financiar-contabile

Fincont.NET, Informatii Fiscale
1. Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională.

2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

2
Mar 2015

Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P nr. 170 din 17 februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015, s-au aprobat Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, care intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.

2
Mar 2015

Sinteza legislativa 6 - 27 februarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 159 al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea modelului şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

2. Ordinul nr. 467 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili.

3. Ordinul nr. 468 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii.

4. Ordinul nr. 170 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.

5. Ordinul nr. 197 al ministrului finanţelor publice privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal, pentru anul 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia.

26
Feb 2015

Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Prin O.M.F.P. nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 131 din 20 februarie 2015, s-a reglementat modelul şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6
Feb 2015

Sinteza legislativa 1 - 6 februarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordonanţa nr. 8 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

3
Feb 2015

Creditul fiscal extern

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit legislatiei fiscale interne (Art. 90 din Codul Fiscal), persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă în România, sunt supuse impozitării în România pentru veniturile din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate.

Contribuabilii (persoane fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoane fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă în România) care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului, prin depunerea declaraţiei formular 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf