Termenul limita pentru depunerea fiselor fiscale pentru anul 2011

12 Ianuarie 2012, Obligatii Fiscale

FOARTE IMPORTANT!
Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale până în ultima zi din luna februarie a anului 2012.

Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) de la adresele:

www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile;

Atenţie! Fişele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, se depun de către contribuabilul care le-a înfiinţat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Angajatorii vor edita fişele fiscale în format hârtie, în două exemplare semnate şi ştampilate, conform legii: unul se păstrează de către angajator iar celălalt se înmânează angajatului.

Nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terţe persoane (inclusiv angajat) a fişelor fiscale în termenul stabilit se sancţionează cu amendă:

  • pentru persoanele fizice - de la 500 la 1.000 lei
  • pentru persoanele juridice - de la 1.000 la 5.000 lei

Important! Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 angajatorii nu vor mai avea obligaţia completării şi depunerii fişelor fiscale.

Această prevedere se aplică începând cu 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor realizate după această dată.

Angajatorii vor avea obligaţia de a elibera, la cererea angajaţilor, un document care să cuprindă cel puţin informaţii privind:

  • datele de identificare ale contribuabilului,
  • venitul realizat în cursul anului,
  • deducerile personale acordate,
  • impozitul calculat şi reţinut,
  • document care nu este un formular tipizat.

De asemenea, angajatorii vor avea obligaţia de a completa şi a depune o Declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf