Obligatii Fiscale - Pagina 4

27
Apr 2012

Obligatii privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale si exceptii de la acestea

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

REGULA GENERALA:

Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi prin OUG nr.28 din 25 martie 1999, republicată, să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Prin livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie se înţelege acele activităţi desfăşurate cu caracter permanent.

Nu intră în această categorie eventualele livrări de bunuri şi prestări de servicii direct către persoane fizice efectuate întâmplător de către agenţii economici, alţii decât comercianţii cu amănuntul.

20
Apr 2012

Obligatii fiscale generate de relatia de afiliere

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Prin "a se afilia", in mod generic  se intelege actiunea de a se alătura altei organizații, instituții sau societăți  comerciale de același fel, cu acelasi caracter, primindu-i directivele și subordonându-i-se, sau de a stabili anumire raporturi de subordonare între mai multe societăți comerciale.

Din aceasta perspectiva, in practica putem  intalni relatii de afiliere create intre:

  • - doua sau mai multe persoane fizice
  • - o persoana fizica si o persoana juridica
  • - doua persoane juridice
9
Apr 2012

Obligatii fiscale cu termene scadente in luna aprilie 2012

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Conform calendarului obligatiilor fiscale publicat pe site-ul ANAFN, în luna aprilie 2012, contribuabilii persoane fizice si/sau juridice trebuie să depună la Fisc, urmatoarele declaratii/documente:

Până pe data de 6 aprilie a.c. inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009.

21
Mar 2012

Obligatii fiscale scadente luni, 26 martie a.c.

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Potrivit calendarului obligatiilor fiscale publicat pe site-ul ANAF, întrucât 25 martie a.c. este zi nelucrătoare, până luni, 26 martie a.c. inclusiv, contribuabilii trebuie să depună la Fisc, urmatoarele:

Decontul de taxă pe valoarea adăugată , cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012, formular 300.

Baza legala: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011;

Important! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alineatul (7) din Codul Fiscal pană la 10 februarie 2012.

1
Feb 2012

Comunicat MFP Foarte Important

Fincont.NET, Obligatii Fiscale
Începând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioadele de raportare începând cu anul 2011, toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se vor putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu). Ministerul Finanţelor Publice recomandă depunerea documentelor prin Internet. 
Pentru a pregăti programele de generare automată, prin aplicaţii proprii, a fisierului XML, consultati specificaţiile tehnice şi documentaţia de ajutor accesibilă pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice, subsecţiunea Descarcare declaraţii.
13
Ian 2012

Declararea impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2011 si definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2011

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Având in vedere că potrivit art.II alin.(6) din OG nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor titlului II aplicabile până la data de 31 decembrie 2011, precizăm urmatoarele:

Ca regulă generală contribuabilii plătitori de impozit pe profit au obligaţia să depună o declaraţie anuala de impozit pe profit.

12
Ian 2012

Termenul limita pentru depunerea fiselor fiscale pentru anul 2011

Fincont.NET, Obligatii Fiscale
Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, angajatorii au obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale până în ultima zi din luna februarie a anului 2012.

Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii.

2
Noi 2011

In luna noiembrie 2011, trebuie sa se depuna la Fisc, dupa caz, documentele precizate.

Fincont.NET, Obligatii Fiscale
In luna noiembrie 2011, trebuie sa se depuna la Fisc, dupa caz, documentele precizate.

In luna noiembrie 2011, trebuie să se depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 noiembrie :

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna octombrie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009. [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf