Obligatii Fiscale - Pagina 3

6
Iun 2012

Obligatii fiscale scadente luni, 11 Iunie 2012

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Potrivit calendarului obligatiilor fiscale publicat de ANAF, întrucât 10 iunie a.c.  este zi nelucrătoare, contribuabilii trebuie să depună la Fisc până luni, 11 iunie a.c. inclusiv, urmatoarele declaratii:

- Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. 

Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei).

Baza legala: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

31
Mai 2012

Obligatii fiscale scadente in luna iunie 2012

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Potrivit calendarului obligatiilor fiscale publicat pe site-ul ANAF, în luna iunie 2012, contribuabilii trebuie să depună la Fisc, după caz, urmatoarele documente:

Până la 8 iunie a.c. inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.

Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna mai 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009.

29
Mai 2012

Marti 29 mai 2012 termen scadent pentru Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2011

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Până marţi, 29 mai a.c. inclusiv,  au obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, urmatorii contribuabili:

  • - societăţile comerciale,
  • - societăţile/companiile naţionale,
  • - regiile autonome,
  • - institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,
  • - subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de acesti contribuabili se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

29
Mai 2012

Depunerea declaratiilor electronice potrivit OMEF 858 din 19 martie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Potrivit prevederilor OMEF 858 din 19 martie 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, plătitorii de impozite, taxe şi contribuţii pot utiliza ca metodă alternativă, metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a urmatoarelor declaraţii fiscale:

a) 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) 102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;

c) 103 "Declaraţie privind accizele", cod 14.13.01.03/a;

d) 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r;

21
Mai 2012

Obligatiile fiscale care revin angajatorilor ce utilizeaza zilieri in activitatea cu caracter ocazional

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, LEGEA  Nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri reglementeaza conditiile de desfasurare a activitatilor cu caracter ocazional de catre persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, in folosul unor beneficiari de lucrari –persoane juridice.

Legea mentionata defineste zilierul ca fiind persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar.

10
Mai 2012

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, conform O.M.F.P. nr. 52 din 16 ianuarie 2012

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile comerciale, societăţile cooperatiste, subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, care aparţin societăţilor comerciale cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Exerciţiul financiar, potrivit art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991 reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.

4
Mai 2012

Obligatii fiscale scadente in luna Mai 2012

Fincont.NET, Obligatii Fiscale

Până la 8 mai a.c. inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna aprilie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala: OPANAF nr. 1.165/2009.

27
Apr 2012

Obligatii fiscale scadente luni, 30 aprilie 2012

Fincont.NET, Obligatii Fiscale
IMPORTANT: până luni, 30 aprilie a.c., trebuie să se depună la Fisc situaţiile financiare anuale de catre  societăţile cooperatiste şi alte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale, pentru exerciţiul financiar 2011.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf