Obligatiile persoanei impozabile dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA

09 Decembrie 2013, Obligatii Fiscale
Obligatiile persoanei impozabile dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA

După anularea înregistrării în scopuri de TVA pentru ca nu au fost evidenţiate în deconturile de taxă depuse, achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii timp de 6 luni de zile, persoanele impozabile carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice urmatoarele prevederi:

a) nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate,

b) sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, aferentă operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada respectivă.

Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:

a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;

b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării.

c) achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

Organele fiscale competente reînregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA doar  la solicitarea persoanei impozabile, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice. Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: Conta.ro

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf