Obligatii declarative cu termene in luna martie 2013

07 Martie 2013, Obligatii Fiscale

În luna martie 2013, după caz, trebuie depuse la Fisc urmatoarele declaratii:

Până la 1 martie a.c. inclusiv:

- Declaraţia pe propria răspundere pentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31.12.2012 şi nu au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale. Baza legala : OMFP nr. 1.040/2013.

Până la 7 martie a.c. inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna februarie 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Baza legala : OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 martie a.c. inclusiv:

- Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala : art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 2.296/2007;

- Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala : art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

- Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Baza legala : art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

- Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

Baza legala : art. 152, alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

Până la 15 martie a.c. inclusiv:

- Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul 2012, formular 204.

Baza legala : art. 86 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.913/2012.

Până la 25 martie a.c. inclusiv:

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 112^(1) pentru trecerea de la plata impozitului pe profit la plata impozitului pe venit microîntreprinderi.

Baza legala : art. 112^2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna februarie 2013, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 aprilie 2013.

Baza legala : OPANAF nr. 1529/2012;

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie, formular 100.

Baza legala : OPANAF nr. 1950/2012;

- Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101 pentru anul 2012. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15).

Baza legala : art. 35 alin. (1) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012;

- Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101 pentru luna ianuarie 2013. Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 112^(1) şi începând cu 1 februarie 2013 au devenit plătitori de impozit pe venit microîntreprinderi.

Baza legala : art. 112^2, alin. (3) Cod Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2013, formular 112.

Baza legala : OMFP nr. 1.045/2012;

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013, formular 224.

Baza legala : OPANAF nr. 52/2012;

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2013, formular 300. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 februarie 2013;

Baza legala : art. 156^2 Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.790/2012.

- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Baza legala : art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 30/2011;

- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7), precum şi de cele al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal.

Baza legala : art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012;

- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Baza legala : OPANAF nr. 418/2012;

- Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile /prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2013, formular 390 VIES.

Baza legala : art. 156^4 Cod Fiscal; OPANAF nr. 76/2010;

- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Baza legala : OPANAF nr. 3.596/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf