Declararea impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2011 si definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2011

13 Ianuarie 2012, Obligatii Fiscale

Având in vedere că potrivit art.II alin.(6) din OG nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor titlului II aplicabile până la data de 31 decembrie 2011, precizăm urmatoarele:

Ca regulă generală contribuabilii plătitori de impozit pe profit au obligaţia să depună o declaraţie anuala de impozit pe profit.

Termen: pană la data de 25 aprilie 2012, cu excepţiile prevăzute de Lege

Contribuabilii, alţii decât societăţi comerciale bancare, persoane juridice romane, şi sucursalele din Romania ale băncilor, persoane juridice străine, care nu definitivează inchiderea exerciţiului financiar 2011 pană la data de 25 februarie 2012 declară prin formularul 100 “ Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” in contul impozitului pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011 o sumă egala cu impozitul calculat si evidenţiat pentru trimestrul III al anului 2011.

Termenul de declarare este si termen de plata : 25 ianuarie 2012

Plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2011 urmează să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

Termen : 25 aprilie 2012

Excepţii:

1) Contribuabilii, alţii decât societăţi comerciale bancare, persoane juridice române si sucursalele din Romania ale băncilor, persoane juridice străine care definitivează până la data de 25 februarie 2012 inchiderea exerciţiului financiar 2011, depun declaraţia anuala de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului 2011, până la data de 25 februarie 2012 – art. 34 alin.(11) din Codul fiscal

Atenţie : In acest caz contribuabilii nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011

2) organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara si plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie 2012 - art.34 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

3) contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligaţia de a declara si plăti impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie 2012 – art.34 alin.(5) din Codul fiscal

Formularul 101 “ Declaraţie privind impozitul pe profit “ aprobat prin OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, asa cum a fost modificat prin OPANAF NR. 2689/2010, pentru declararea impozitului pe profit aferent anului 2011, urmează a fi modificat prin ordin al Preşedintelui ANAF.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf